Parkoviště naproti Hoffmanovým boudám je plné materiálu, neděle má patřit umísťování prvních dílů požárního schodiště do věže stezky za pomoci jeřábu. Na řadu už přicházejí i úpravy terénu u vstupní brány stezky. Kolem celé konstrukce proudí turisté a zvědavě okukují očekávanou atrakci.