Již devět z nich proto přikročilo k přidělování stipendií studentům vybraných škol. Krajští radní doufají, že tak podpoří obory žádané na trhu práce. Tedy ty, které produkují minimum nebo dokonce vůbec žádné absolventy, a u kterých hrozí, že by v budoucnu mohly postrádat pracovníky. Vyplývá to z ankety ČTK mezi jednotlivými krajskými úřady.

Studenti si mohou v rámci stipendijních programů přijít každý měsíc i na několik set korun. Další tisíce mohou dostat za závěrečné vysvědčení. Konkrétní výše stipendia závisí především na jejich studijních výsledcích.

Například Zlínský kraj vyplácí učňům podporu již od roku 2007 a částku určenou k tomuto účelu podstatně navyšuje. Ve školním roce 2007/2008 to bylo pouhých 350 tisíc korun, letos vyhrazená suma dosáhla 3,3 milionu. Pro příští školní rok ji ve Zlínském kraji plánují dokonce zvýšit na pět milionů.

Královéhradecký kraj mladým nabízí jedenáct milionů

Miliony jdou na stipendia i v dalších krajích České republiky. Královéhradecký kraj má do roku 2011 vyhrazeno 11 milionů korun, Jihočeský dva miliony, Liberecký kraj čtyři až pět milionů ročně. Naopak v Pardubickém kraji se pro příští školní rok zatím počítá „pouze“ s 200 000 korun. „V následujících letech se finanční částka určená pro výplatu stipendií ovšem bude nadále navyšovat,“ říká mluvčí Pardubického kraje Magdalena Navrátilová.

Nejčastěji se kraje chystají podporovat stavební obory typu zedník, pokrývač, tesař nebo elektrikář, technické obory jako například strojní mechanik, zámečník či nástrojař, ale najdou se i další. Třeba uzenář, pekař, zemědělec, kominík nebo sklář.

K podpoře mnoha oborů dochází i přesto, že jsou v současnosti v krizi. Podle odborníka na učňovské školství z Národního ústavu odborného vzdělání Jiřího Vojtěcha je postup krajů snadno pochopitelný. „To, že je stavebnictví v současnosti v krizi, neznamená, že tomu tak bude i za tři roky, až budou učňové opouštět školy,“ říká Vojtěch. Důvodů, které kraje vedou k podpoře učňovských oborů, však je více než pouze krátkodobý výhled vývoje hospodářství. „Je nutné zajistit generační obměnu odborníků, a vyhnout se tak tomu, aby nechyběli za dvacet či třicet let,“ říká Vojtěch. Jinak by se jednou mohlo stát, že přes veškerou snahu zedník nebude k sehnání, dodává. Také se podporou jednotlivých oborů kraje snaží, aby nezanikly jednotlivé školy, které mohou mít nedostatek žáků.

Odměna také za vysvědčení

Částka, kterou studenti vybraných oborů dostanou, přitom není zanedbatelná. Většinou platí, že čím vyšší ročník, tím vyšší odměny. Ty se obvykle pohybují mezi 300 až 700 korunami měsíčně. Další peníze dostávají studenti za vysvědčení s vyznamenáním. Ty většinou dosahují tisícových částek. Asi nejvíce, až pět tisíc korun, mohou dostat na konci školního roku za výborné vysvědčení studenti posledních ročníků ve Zlínském kraji.

Podmínkou pro přidělení stipendia je motivace ke studiu a studijní výsledky. „Žáci budou moci získat příspěvek prospěchový nebo motivační při dodržení stanovených podmínek. Těmi jsou zejména prospěch u prospěchových příspěvků a žádná neomluvená absence při dodržení alespoň 75 procent docházky u motivačních příspěvků,“ uvedl mluvčí Libereckého kraje Jiří Langer.

(čtk)