„Cesty musejí být průjezdné a bezpečné. Všechny pařezy po vývratech nebo vichřicí ulomené stromy musely být odstraněny,“ informoval Radek Drahný ze Správy KRNAP .

Cílem ochranářů je také zajistit, aby nedocházelo k devastaci horské přírody. I letos se proto zaměří na nepovolený pohyb osob v lesních porostech a v místech s nejpřísnějšími podmínkami ochrany přírody. „Po zkušenostech z loňska budeme i nyní spolupracovat s policisty. Kontrolní akce, zaměřené na dodržování návštěvního řádu, budeme provádět v kteroukoli denní i noční hodinu,“ upozornil vedoucí terénní služby Jaromír Gebas.

Ze zákazu vstupu do volného terénu v 1. zóně parku vyplývá nelegálnost aktivit jako snowkiting, skialpinismus, ledolezectví, freeriding v této nejpřísněji chráněné oblasti. Opatření jsou důležitá i z bezpečnostních důvodů. Ředitel instituce Jan Hřebačka v této souvislosti připomíná tragickou událost loňské zimy: „Stržená lavina v našich horách připravila o život skialpinisty, kteří porušili podmínky pohybu v horách. Krkonoše, přestože vypadají jako bezpečné hory, mohou být velice zrádné. Jen respektováním daných pravidel, jak Správy KRNAP, tak Horské služby se návštěvníci vyvarují možného nebezpečí.“

Velkým problémem posledních let je pohyb skútrů a jiných motorových vozidel bez povolení k vjezdu po národním parku. Agresivní jezdci pořádají tajné závody, nepovolené přejezdy mezi středisky nebo dokonce organizované zájezdy. Svým bezohledným chováním ohrožují zdraví jiných turistů a poškozují přírodu, zejména porosty kosodřevin.

„Na dodržování návštěvního řádu dohlížejí naši profesionální i dobrovolní strážci. Přestože jejich hlavní činností je informovat, vysvětlovat a pomáhat návštěvníkům Krkonoš, v mnoha případech musejí přistoupit k sankcím vůči těm, kteří porušují návštěvní řád. Strážci požívají ochrany veřejného činitele. Mají právo zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy na úseku ochrany přírody, a ukládat a vybírat blokové pokuty za přestupky až do výše jednoho tisíce korun. U složitějších případů je zahájeno správní řízení, ve kterém může být fyzické osobě uložena pokuta až do výše deset tisíc korun. Právnickým a fyzickým osobám při výkonu podnikatelské činnosti lze uložit pokutu až do výše půl milionu korun,“ doplnil Radek Drahný.