„Strážci jsou z podstaty své práce v horách neustále. Často se mohou dostat do situace, kdy jako první přijdou ze zraněnému nebo se na ně jako na uniformované pracovníky obrátí turisté s prosbou o pomoc. V takových situacích musíme být schopní adekvátně a odborně reagovat. Právě tato pravidelná školení i s nácvikem řešení krizových situací slouží k prohlubování této dovednosti,“ říká vedoucí strážní služby Správy KRNAP Radek Hofmann.

Projekt školení první pomoci pro strážce Správy KRNAP podpořila v rámci dlouhodobé spolupráce Nadace ČEZ.