Strážníci městské policie v Trutnově odvedli záslužnou práci. Zapojili se do akce Jehla na sběr injekčních stříkaček. Celorepublikové akce se zúčastnilo na dvě stě městských policistů z osmi měst republiky včetně Trutnova. Podpořili společný cíl a rozšířili povědomí o správném chování při nálezu injekční stříkačky. „Prováděli jsme kontroly na předem vytipovaných místech. Použili jsme i přístroj na detekci kovů, takzvanou minohledačku, a to především v místech hustého porostu, dětských hřišť a škol. Na území města bylo Trutnova nalezeno celkem 24 použitých injekčních stříkaček," informoval ředitel Městské policie v Trutnově Radek Svoboda. „Policistům chci poděkovat. Nemám radost z žádné pohozené stříkačky. Zasadíme-li to však do kontextu toho, v jakém rozsahu se v Trutnově nelegální drogy užívají, jde o zanedbatelné množství. Za devět měsíců jsme letos vyměnili (neboli k aplikaci drogy posloužilo), přes 46 tisíc kusů stříkaček. Takže nalezený počet se nám zdá jako vynikající výsledek," komentoval Ondřej Čalovka z kontaktního centra RIAPS.

VYTIPOVANÁ MÍSTA prošli strážníci Městské policie v Trutnově.Zdroj: MP Trutnov

Strážníci hledali injekční stříkačky

Podle Ondřeje Čalovky z kontaktního centra a terénní služby RIAPS Trutnov byla akce městských policistů užitečná. Centrum s uživateli drog dlouhodobě pracuje a snaží se je motivovat k pozitivním změnám. „V souvislosti s nálezem nechceme zpochybňovat, že stříkačky by se pohazovat nikam neměly. A také k tomu naše klienty, jak se zdá, celkem úspěšně vedeme. Ukazuje se, že naplňujeme jeden z principů, z něhož naše služby vycházejí, a to princip veřejného zdraví," uvedl Ondřej Čalovka. Strážníci městské policie budou v hledání injekčních stříkaček pokračovat s pomocí takzvané minohledačky. „Máme vytipovaná místa, která chodíme preventivně obhlížet bez ohledu na právě proběhlou akci," řekl Deníku ředitel Městské policie v Trutnově Radek Svoboda. Zároveň dodal, že nejvíce stříkaček nalezli strážníci nedaleko viaduktu u Horalu a nepříjemně je překvapil nález v parku na Kryblici nedaleko školy. „Se zařízením RIAPS spolupracujeme, box, do kterého nálezy ukládáme, je v jeho vlastnictví a pracovníkům ho po obchůzce odevzdáváme," poznamenal Radek Svoboda. I přesto se může samozřejmě stát nálezcem jakýkoliv náhodný člověk. Jak by se měl zachovat? „Takovou situaci bych nedoporučoval podceňovat. Je vhodné nález nahlásit buď našim terénním pracovníkům, nebo Městské Policii či Policii ČR. Dále bych doporučil informovat okolí o místě nálezu, aby se nikdo neporanil," apeloval Ondřej Čalovka a dodal, že v krajním případě, není-li vyhnutí, existuje možnost zlikvidovat nález sám.

„V takovém případě doporučuji velkou opatrnost. Stříkačku je možné sebrat papírovým kapesníčkem, či listem rostliny a vložit jehlou směrem dolů nejlépe do plechovky, poté plechovku naležato sešlápnout a vyhodit do koše. Též je možné stříkačku vložit do PET lahve, láhev pevně zašroubovat a vyhodit. Injekční stříkačka se sbírá zásadně za píst, nikoli v za jehlu! I v tomto případě je vhodné informovat streetworkery RIAPSu Trutnov či policii o místě nálezu," upozornil Ondřej Čalovka.

Zdroj: Youtube

„Že jich je tak málo, je výsledek i naší dobré práce", tvrdí Ondřej Čalovka z Kontaktního centra v Trutnově

Co říkáte na výsledek akce sběru pohozených jehel, kterou organizovala Městská policie v Trutnově?
Za prvé bych chtěl Městské policii poděkovat. Myslím si, že taková akce může být užitečná v mnoha směrech. Za prvé se díky ní podaří nalézt a zlikvidovat pohozené stříkačky. Jak jsem se dozvěděl, byl použit i detektor kovů, takže se dají nalézt i ty, které nejsou okem viditelné, ale mohou být potenciálně nebezpečné. Také se tímto způsobem mohou vytipovat lokality, které jsou pohozenými stříkačkami typické, jsou-li vůbec nějaké takové. Jako další pozitivní zprávu vnímám to, že v celém Trutnově bylo nalezeno relativně malé množství takových stříkaček.

Bylo jich 24 kusů, to je podle vás málo?
Nemám radost z žádné pohozené stříkačky. Zasadíme-li to ale do kontextu toho, v jakém rozsahu se v Trutnově nelegální drogy užívají, je to opravdu zanedbatelné množství. Nalézt 24 kusů pohozených stříkaček v situaci, kdy za devět měsíců tohoto roku jsme v Trutnově vyměnili, neboli k aplikaci drogy posloužilo, přes 46 000 kusů stříkaček, se nám zdá jako vynikající výsledek. Současně nechceme zpochybňovat, že stříkačky by se pohazovat nikam neměly a také k tomu naše klienty, jak se zdá celkem úspěšně, vedeme. Ukazuje se, že naplňujeme jeden z principů, z něhož naše služby vychází a to princip veřejného zdraví.

Myslíte, že by to mohlo být užitečné v tom, aby byly vaše služby veřejností vnímány pozitivněji?
Trochu v to doufám. Stále se setkáváme s tvrzeními, že naše klienty podporujeme v užívání drog a podobně. Výše uvedený výsledek ale ukazuje, že naopak chráníme veřejnost před dopady spojenými s užíváním drog, ale i to, že máme na naše klienty pozitivní vliv. Současně nesmíme pominout další aspekty naší práce, a to služby minimalizace rizik či poškození. Zde je východiskem to, že prevence je vždy levnější než léčba. A výměnou stříkaček šetříme společnosti náklady za léčbu žilních poškození, žloutenek, HIV atd. Epidemie HIV kousek za našimi hranicemi na Ukrajině a v Rusku je dobrým ukazatelem toho, jak by to časem vypadalo i zde, pokud bychom Kontaktní centra a terénní programy neprovozovali. Těžko říci ale, zda to přesvědčí i ty osoby, jejichž postoj k uživatelům návykových látek je takový, že by se měli střílet či zavírat do pracovních táborů, jak se bohužel občas v nějaké diskuzi na internetu dočtu. Takový postoj se často mění až v souvislosti s tím, potká-li podobný osud někoho z jejich blízkých.

Vrátíme-li se k pohozeným stříkačkám, co byste poradil veřejnosti, jak by se při takovém nálezu měla zachovat?
Takovou situaci bych nedoporučoval podceňovat. Proto je vhodné nález nahlásit buď našim terénním pracovníkům, nebo Městské Policii či Policii ČR. Tyto instituce jsou schopny si s nálezem poradit. Dále bych doporučil informovat okolí o místě nálezu, aby se nikdo neporanil. A v krajním případě, není-li vyhnutí, existuje možnost zlikvidovat nález sám. V tuto chvíli doporučuji velkou opatrnost. Stříkačku je možné sebrat papírovým kapesníčkem, či listem rostliny a vložit jehlou dolů nejlépe do plechovky, poté plechovku naležato sešlápnout a vyhodit do koše. Též je možné stříkačku vložit do PET lahve, láhev pevně zašroubovat a vyhodit. Injekční stříkačka se sbírá zásadně za píst, nikoli v za jehlu! I v tomto případě je vhodné informovat streetworkery RIAPSu Trutnov či policii o místě nálezu. Pracovníci se na okolí nálezu zaměří. Budou ho průběžně sledovat a zjišťovat, zda se jedná o ojedinělý případ, příp. o místo, kde se odhozený injekční materiál vyskytuje pravidelně. Současně bych ale chtěl veřejnost uklidnit. Pravděpodobnost přenosu HIV a žloutenek při náhodném poranění o použitou jehlu je velmi nízká. Viry jsou citlivé na vnější prostředí a mimo lidský organismus přežívají jen krátce. Poranění jehlou, která byla infikovaná, by muselo proběhnout bezprostředně po jejím užití, aby mohlo dojít k přenosu viru a ani za takových okolností k nákaze dojít nemusí.