Preventivní opatření má nejen odradit potenciálního pachatele od krádeže, ale zajistit i identifikaci případně odcizeného předmětu. „Pomocí syntetické DNA označíme jízdní kola a invalidní vozíky, případně další kompenzační pomůcky či městský mobiliář,“ vysvětlila ředitel Městské policie Radek Svoboda.

Značení se vyznačuje tím, že na předmětu je vidět jen pod UV světlem a obsahuje mikrotečky se specifickým kódem Značkovat se začne v červnu a „orazítkované“ věci budou v centrálním registru, který je garantován Ministerstvem vnitra ČR. Každý , kdo si bude chtít nechat označit jízdní kolo nebo invalidní vozík, musí předložit občanský průkaz a doklad o nabytí věcí (pokud tento doklad nemá, strážníci s ním sepíší čestné prohlášení o nabytí věci).

Podmínkou je také souhlas s evidencí osobních dat majitele předmětu. "Předpokládáme označení asi dvou set kusů jízdních kol a deseti předmětů zařazených do kompenzačních pomůcek, především zmíněných invalidních vozíků,“ odhadl zájem Radek Svoboda.