Je to už čtvrtá stavba, kterou ve Studenci otevřeli v průběhu posledních osmi let ve stejný den.

„Na výstavbu Domova pro seniory jsme si našetřili, byli jsme na ni připraveni. Studenec funguje bez jakéhokoliv úvěrového zatížení, předchozí roky 2017 a 2016 jsme hospodařili s přebytkem a dříve jsme měli vyrovnaný rozpočet,“ objasňoval starosta Studence Jiří Ulvr, proč si obec se 1400 obyvateli mohla dovolit takovou investici. „V posledním období jsme hodně investovali do bezpečnosti a školních zařízení, ale cítili jsme, že starší občané také něco potřebují,“ dodal.

Stavební činnost začala loni v květnu demolicí pečovatelského domu, jehož součástí byla do roku 2010 mateřská škola. V polovině července 2017 odstartovala výstavba nové budovy s deseti byty pro seniory, které doplňuje byt správce.

„Pečovatelský dům se čtyřmi byty byl obsazen z poloviny a přestal vyhovovat všem normám. Řešili jsme, co udělat s budovou. Zastupitelstvo se rozhodlo pro stavbu Domova pro seniory,“ uvedl starosta.

Pro soběstačné důchodce

„Nepočítali jsme, že to bude tak brzy postavené,“ přiznala paní Jaroslava ze Studence, která se přišla podívat na slavnostní otevření nového objektu. „Je krásný, budova je dobře vyřešená. Ve Studenci byl takový objekt potřeba, velký zájem lidí o něj je jasně vidět,“ povídala.

Domov pro seniory pojme maximálně 14 osob. Je určený nájemníkům v důchodovém věku, kteří jsou soběstační, v objektu totiž není k dispozici zdravotnická a ošetřovatelská péče. Kdo jej obsadí, o tom rozhodne rada obce. „Lidé mohli začít podávat žádosti od 3. září. Posuzovat je bude rada obce. První nájemci by se mohli nastěhovat v průběhu října či listopadu,“ upřesnil Jiří Ulvr. Zájem je podle něj veliký. Zájemci musí splnit kritéria, stanovená obcí, i finanční podmínky. Měsíční nájem se pohybuje v závislosti na velikosti bytu od 6700 do 8000 korun. „Nebojím se toho, že by Domov pro seniory nebyl obsazený, zájem je opravdu velký,“ řekl.

Obdiv hejtmana Libereckého kraje Martina Půty i dalších politiků si získal starosta odvahou zrealizovat takovou stavbu bez dotačních prostředků. Jak Jiří Ulvr přiznal, možnost získání dotací intenzivně řešili, ale s ohledem na riziko případného nesplnění podmínek dotací od tohoto záměru ustoupili.

„Pro obec byly nevyhovující. Ty, které jsou vypsané, jsou vhodné pro větší aglomerace typu měst a nikoliv pro obce jako Studenec,“ vysvětloval a pokračoval: „S dotací jsme původně počítali. I velikosti bytů jsme řešili tak, aby vyhovovaly požadavkům dotace, ale limitovala nás nutnost stoprocentního obsazení všech bytů po dobu pětileté udržitelnosti projektu. To znamená, že žádný nájemník by nemohl nikdy vypadnout. Navíc by bylo nutné do dvou měsíců od rozhodnutí o přidělení dotace mít podepsaných všech deset nájemních smluv a v případě druhého dotačního titulu do dvou měsíců od rozhodnutí o kolaudaci. To si Studenec nemohl dovolit podepsat. Osobně jsem se dost bránil podepsat dotační smlouvu při takových požadavcích.“

Speciální studenecké datum

V roce 2010 nová mateřská škola, v roce 2012 nové víceúčelové hřiště, o rok později nově zrekonstruovaná mateřská škola v Zálesní Lhotě, letos Domov pro seniory. Všechny objekty mají společné datum slavnostního otevření 31. srpna. Jak se to Studenci podařilo? „V prvních dvou případech to byla shoda, ve třetím a čtvrtém případě už jsem směroval a tlačil otevření k tomuto datu,“ pousmál se Jiří Ulvr. „U Domova pro seniory nás potrápily problémy s přeložkou sítí elektrické energie, které posunuly harmonogram výstavby. Ale nakonec se podařilo docílit otevření v termínu, který jsme si představovali,“ dodal.

Až budou ve Studenci příště něco stavět, datum otevření bude už dopředu jisté.

První republika v Muzeu Podkrkonoší.
Do německého Trutnova Masaryk nepřijel, do české Úpice ano