Pobyt polských studentů v Malých Svatoňovicích, který dnes končí, přinesl oběma stranám poznání. „Společné aktivity byly přijaty s nadšením. Studenti se seznámili s technikou a zázemím hasičů, důlní záchranné stanice, integrovaného záchranného systému a se zásadami první pomoci, o které také natočili instruktážní film. Značnou část času věnovali vyjížďkám do okolí, kde při různých sportech poznávali krásy kraje,“ řekl zástupce ředitele Vladimír Janus. Prošli například horolezeckým výcvikem v Adršpachu, sjížděli na raftech řeku Úpu, poznávali historii Náchoda a Trutnova. „Jsem přesvědčen, že tato část projektu s cílem poznát kulturu a dějiny Česka a Polska a zmenšit hranic mezi jednotlivými zeměmi byla naplněna. Už se těšíme na přelom září a října, kdy se uskiuteční spoledčný pobyt v Polsku,“ dodal Janus.