Jakub Vojtěch, Martin Janíček a Petr Novotný se v uplynulých týdnech zúčastnili soutěže Rozhoduj o Evropě, simulující rozhodování v Evropské unii. Jako jediný tým dostali zvláštní cenu, poukaz na pětidenní vzdělávací cestu do Bruselu. Stali se tak v podstatě vítězi soutěže, která probíhala od září.

Rozhoduj o Evropě 2008 se zaměřuje zejména na osvojení si rozhodovacích mechanismů v EU, diskuzi o aktuálních evropských tématech, aktivní získávání zkušeností a posilování angažovanosti mladých lidí interaktivní formou. Měla celkově tři fáze. První byl cyklus regionálních seminářů, které proběhly ve všech krajích. Druhá fáze je tvořena dvěma přípravnými setkáními, která se konala v Olomouci. Projekt vyvrcholit koncem prosince závěrečnou třídenní konferencí, konanou opět v Olomouci.

„Myslím, že výhra v projektu Eutis nás posunula v našich zájmech a motivovala nás k prohlubování vědomostí. Akce byla perfektně připravena. Ještě než jsme vůbec poslali přihlášku, bylo zcela jasně rozhodnuto, že chceme v případě přidělení nějakého státu EU zastupovat Itálii, ke které chováme všichni tři vřelý vztah. Druhé zasedání a poslední summitové schůzky v Olomouci bylo naší strategií hlavně upoutávat pozornost, vystupovat činorodě a stát se hlavními partnery při hledání konsensu během samotných jednání a zasedání Rad. Každý den v Olomouci jsme byli doprovázeni italskou trikolorou a často jsme zpívali i italskou hymnu. Fratelli d’Italia. Pozornost všech pak máte jistě zaručenou předem,“ komentoval Jakub Vojtěch z 6.C.

Podobně kladné názory mají také zbývající členové trojice. „Velmi se mi líbilo, jakým způsobem jsme poznali fungování jednotlivých orgánů Evropské unie, tedy nikoli pouze v holých faktech, ale interaktivně v simulaci, jejíž součástí jsme byli. K daným tématům jsme si také vyslechli přednášky odborníků, což výrazně rozšířilo naše obzory v dané oblasti. Toho jsme pak mohli úspěšně využít při samotných jednáních jako pádných argumentů. Kromě nových vědomostí jsme ale také poznali řadu nových lidí, se kterými jsme si vytvořili přátelské vztahy. Mohu tak jednoznačně tvrdit, že se jedná o hezkou zkušenost,“ dodal Martin Janíček (3.A).

„Do Dvora Králové jsem se vrátil velice zklamán. Zklamán tím, že už je to za námi. Výborně zorganizovaný projekt mě obohatil z hlediska informací o EU, ale i pomohl vyzkoušet si své řečnické a přesvědčovací schopnosti. Modelové zasedání všem ukázalo, že ke kompromisu lze dojít, i když mají obě strany tento kompromis hledající zcela odlišné názory. Organizační tým navíc navodil velmi přátelskou atmosféru, která jistě všem přišla k chuti. Nejen organizátoři, ale i samotní účastníci tohoto projektu byli báječní. O tom, jakou taktiku jsme k výhře zvolili, vám psát nebudu, neboť je na každém, aby si vymyslel svou vlastní. Nutno dodat, že na svou výhru v podobě poznávacího zájezdu do Bruselu se opravdu těším. Celé ty dny vnímám jako vydařenou část svého života, dozvěděl jsem se spoustu věcí a poznal nové přátele. Jsem vděčný za tuto příležitost a doufám, že nebyla poslední,“ uzavřel poslední člen týmu, Petr Novotný z 5.C.