„Žáci 1. až 3. ročníků oboru zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum si  připravili scénky na téma Stáří a zdraví,vyhlášené pro tento rok Světovou zdravotnickou organizací, a druhé téma Prevence úrazů bylo naše vlastní,“ upřesnila jedna z organizátorek, Milena Vymlátilová. Porota hodnotila nejen obsahovou stránku prezentace, ale i vtipnost provedení.

Nejlépe si vedly studentky 2. ročníku zdravotnického lycea, bronzovou pozici obsadily kolegyně ze 3. ročníku a na pomyslné stupně vítězů se dostali ještě třeťáci oboru zdravotnický asistent. Za snahu pak  komise vyhodnotila nejen  tři nejlepší, ale i ostatní  účastníci obdrželi ceny útěchy v podobě plné tašky  zdraví, tedy  ovoce i zeleniny.