Studenti a absolventi trutnovského gymnázia, kteří návštěvu ze Španělska, Rakouska a Německa doprovázejí, se na programu aktivně podílejí, a na týden se stanou organizátory, průvodci, překladateli nebo i redaktory či kameramany. Co všechno svým vrstevníkům ukáží? Například harrachovské sklárny a doly, nebo zaniklou obec Sklenářovice. Početná skupina mladých cizinců se včera vydala i za místními včelaři a v dalších dnech se zúčastní různých workshopů, zaměřených na řemeslnou tvorbu.

První cesta studentů vedla do pivovaruJednou z výhod této mezinárodní spolupráce je, že studenti mohou každý rok strávit týden v jednom z měst a poznávat jinou kulturu, životní styl, zvyklosti, ale také navazovat nové vztahy nebo získávat životní zkušenosti.

Hostitelské země se v pořádání projektu střídají. Minulý, rakouský ročník, byl zaměřen na sport, předminulý v Německu pak na ekologii. Letošní program projektu se ponese v duchu názvu Traditions 4-Europe. Z toho vyplývá také programová náplň.

Během týdne účastníci projektu zážitky a poznatky zaznamenávají a zpracovávají. Výstupy projektu budou veřejně prezentovány v sobotu od 16 hodin v aule České lesnické akademie. „Věřím, že v pátek dorazí veřejnost. Je to ideální příležitost poznat, jak naše město vidí tři různé národnosti mladých lidí," uzavírá starosta Trutnova Ivan Adamec.