Ale ejhle. Z původního plánu sešlo a jednání na magistrátu se vrátila zpátky na začátek. „Nepodařilo se nám uzavřít s městem smlouvu o partnerství. Než se jednání znovu obnovilo, nebylo již možné program otevřít,“ uvedl jeden z důvodů proděkan stavební fakulty Bedřich Košatka.

Dalším problémem byl i samotný zájem uchazečů. ČVUT plánovalo, že by hradeckou pobočku navštěvovalo čtyřicet až padesát vysokoškoláků. Přihlášku s poznámkou „studium Hradec“ však podalo pouhých 34 zájemců.

„Je potřeba, aby budoucí studenti složili přijímací zkoušky. Aby měli dostatečné prvotní znalosti. Pokud bychom chtěli naplnit uvažovanou kapacitu, muselo by se přihlásit alespoň kolem 70 uchazečů,“ objasnil proděkan. Z třicítky přihlášených nakonec uspělo jen dvacet. Těm fakulta nabídla studium v Praze a nikdo z nich neodmítl.

„O otevření program Architektura a stavitelství v Hradci Králové budeme i nadále usilovat. Opět se snažíme získat město jako našeho partnera a jednáme o prostorách blíže centru,“ doplnil Bedřich Košatka.

Původně totiž měl přednáškový sál a zázemí pro semináře vzniknout v Technologickém centru na letišti. Stavební fakulta počítala s přenosem některých přednášek také prostřednictvím dataprojektoru a měla již uzavřeny smlouvy o spolupráci s předními hradeckými architekty. Nově doufá, že se podaří program otevřít ve studijním roce 2011/2012.