„Když člověk teď vytáhne ze země cibuli, tak se od ní úplně práší, jaké je sucho," bědovala o víkendu jedna z pěstitelek zeleniny v trutnovské zahrádkářské kolonii nad Úsvitem.

V této lokalitě, která má vodu z přírodního zdroje na kopci, už se zdviženým obočím pohlížejí na každého, kdo si chce napustit nějakou vlastní nádrž. „Každý by chtěl velký bazén, ale čím budeme zalévat? Vždyť sněhu bylo poskrovnu a tady v Trutnově skoro vůbec neprší," hořekovali zahrádkáři.

Milovníci hub taky zatím „zaplakali nad výdělkem." „Chodím do lesa v Albeřicích. Neroste skoro nic. Příbuzní z Moravy nás podezírají, že si to vymýšlíme a nechceme je sem pustit. Prý jsou hub plná média. To možná tak někde na západě nebo na jihu republiky. Ale tady? Ani prašivka," prohlásil Zdeněk Mladý. Trutnov a další lokality po trase jsou závislé na dodávkách vody z úpravny v Horním Maršově. Vodohospodáři uklidňují, že není třeba panikařit.

„I když se sucho samozřejmě projevilo, stále je pitné vody dostatek," ujistil obyvatelstvo kolem Trutnova ředitel VaK Josef Moravec.

Dostatek pitné vody z Úpy

Sucho je podle ředitele VaK Trutnov Josefa Moravce na pohled patrné i v toku Úpy. „Ale stále řekou protéká dostatek vody, abychom byli schopni pitnou vodu pro obyvatelstvo zajistit," deklaroval Josef Moravec. Jímací technologie v Horním Maršově, která se modernizuje, bude v budoucnu bez potíží zajišťovat dostatek vody mimo jiné i při proměnlivém průtoku Úpy. K průběhu rekonstrukce maršovské úpravny ředitel dodal: „Máme tam v provozu řadu filtrů a k tomu, abychom zajistili dodávku pitné vody pro oblast, všechny nepotřebujeme. Pokud bychom i přesto některé museli vyřadit z provozu a zásobování by krátkodobě nestačilo, je k dispozici na trase síť zásobovacích vodojemů. Díky nim jsme schopni dva dny pokrýt poptávku po vodě, i kdyby k dispozici v řece nebyla vůbec žádná. Takže i krátkodobý výpadek v pohodě ustojíme," ujistil ředitel Moravec.