Polohou je situována do západní části mikroregionu Jestřebí hory. Suchovršice patří svým podílem 3% na celkové rozloze mikroregionu k jeho nejmenším obcím. To však nijak nesnižuje kvalitu života zdejších obyvatel. Je zde mateřská škola pro 48 dětí, prodejna smíšeného zboží, restaurace. Sportovní vyžití organizuje TJ Sokol buď v tělocvičně nebo na antukovém hřišti. Hodně společenských akcí ve spolupráci s obecním úřadem pořádá Sbor dobrovolných hasičů s podporou občanského sdružení Prima rodiny, mateřské školy, o.s. SULIHARA (sdružení tří vesnických školek) i Klubu důchodců.

Obec má podle starých kronik zajímavý primát. Prý tu byl vyhlouben první zlatý důl ve střední Evropě. Časem zaváté stopy po něm však najdete i dnes. K lokalitě Zlatá jáma vede od lávky ve Lhotách pěší stezka. V této lokalitě je také Stříbrný důl, na který byl v minulosti podán návrh k zápisu do ústředního seznamu kulturních nemovitých památek, neboť se jedná o jediný dosud přístupný doklad středověkého hornictví v regionu.

Podél řeky Úpy

Zajímavé také je, že obec vlastní pět mostů, které překlenují řeku Úpu. Dva z nich – zastřešená dřevěná lávka a zastřešený dřevěný věšadlový most – jsou chráněnými technickými památkami.

Hlavní historická zástavba obce je právě podél obou úpských břehů. Ty jsou zvýšeny a zpevněny, aby lépe odolávaly přívalovým vlnám, o čemž se tu již několikrát, naposledy před pár dny, přesvědčili. Vlny přicházejí buď v důsledku různě rychlého tání sněhu v horním úseku toku, který pramení v centrální části Krkonoš pod vrcholem Studniční hory nebo také v souvislosti s odtokem vydatných dešťových srážek.

V centru obce návštěvníky vítá dřevěná zvonice na stráni z roku 1730. Dává o sobě vědět i pravidelným poledním a večerním zvoněním.

V obci se daří udržovat pestrý veřejný život

O kvalitě života nerozhoduje ani tak velikost obce či města, ale především snaha občanů zapojit se do veřejného života. A to se v Suchovršicích v posledních letech daří. Na to, jak se tu žije, jsme se zeptali současné starostky, Lenky Hozové.

Není to úplně otázka pro mne, ale mám-li odpovědět, myslím, že docela dobře. Respektive snažíme se vytvářet podmínky, aby tomu tak bylo. Jak například opravou chodníků či školy, tak spoluprací s hasiči či TJ Sokol, která pro letošní rok získala dotaci z programu Leader na výstavbu víceúčelového hřiště. Suchovršice jsou pestrým občanským životem známé. Vedle hasičů a sokolů tu velmi dobře fungují i občanská sdružení Prima rodiny a SULIHARA. Druhým rokem je činný také mateřský klub maminek, nesmíme zapomenout na Klub důchodců.

Vaše snaha nezůstala v posledních letech bez odezvy. V roce 2011 jsme se stali ve své kategorii vítězi v celostátní soutěži Obec přátelská rodině a vloni v krajském kole soutěže Vesnice roku jsme obdrželi Cenu naděje pro živý venkov. Myslím, že i tohle vypovídá o tom, že jsme dobrým místem pro život. Udržet takový trend ale nebývá jednoduché.

U nás se to daří zhruba čtyři roky, od doby, kdy sem přibylo hodně rodin s malými dětmi. Začali jsme pořádat tvůrčí dílny a postupně se nabalovaly další akce. Hodně nám pomáhá zdejší mateřská škola, která je na velmi dobré úrovni. Z pětadvaceti dětí se v poslední době rozrostla až na 48, což je na velikost naší obce hodně. Zatím se nám vysokou laťku daří držet.

A jaké mají Suchovršice plány do budoucna? Letos je to na Sokolech a již zmíněné výstavbě víceúčelového hřiště. Pak se uvidí, jestli se na období 2014 až 2020 rozjede nový program Leader. Chtěli bychom opravit autobusové zastávky, doopravit tělocvičnu, pokračovat v rekonstrukcích místních komunikací, nemáme garáže pro obecní techniku, rádi bychom také podpořili novou bytovou výstavbu. Máme v plánu i vybudování naučné stezky v obci. Záměrů je mnoho, bez dotačních peněz je ale hodně z nich jen těžko realizovatelných.

Skladatel a pedagog Zdeněk Trnka je nominován na Senior Prix

Zdeněk TrnkaKoncert s názvem Písně Zdeňka Trnky & Verše Jaroslava Seiferta připravuje na září do trutnovského Uffa skupina studentů. Jméno nositele Nobelovy ceny za literaturu je dostatečně známé a ve zdejším regionu i hudebních kruzích není neznámé ani jméno Zdeňka Trnky. Pedagoga, skladatele, občana Suchovršic.

Společné výročí

„Netradiční koncert s poezií a ilustracemi bude především vzpomínkou na osobního přítele Zdeňka Trnky, Jaroslava Seiferta, který Zdenka Trnku v Suchovršicích několikrát navštívil. Letos uplyne 200. výročí od jejich narození (Z. Trnka 88 a J. Seifert 112). Na koncertech se dostane v premiéře na svět jedna ucelená část obdivuhodného celoživotního díla Zdeňka Trnky," přiblížila za organizátory Dáša Pluhařová.

Navíc jeho studenti ho navrhli na cenu Senior Prix, což je ocenění za celoživotní dílo, kterou uděluje nadace Život umělce.

Zdeněk Trnka je skladatel, povoláním středoškolský učitel českého jazyka a hudební výchovy, který většinu svého aktivního života prožil za totality. A protože se praktikám té doby nechtěl přizpůsobit, musel odejít ze školství a byl na 7 let nucen přijmout práci ve strojírenském provozu, kde pracoval jako obráběč kovů. Přestože to vlastně bylo za trest, nevzpomíná na tu práci s hořkostí.

„Jsme přesvědčení, že si zaslouží dostat cenu Senior Prix, a to za své obrovské skladatelské dílo a jeho roli v hudebním světě východních Čech. Za celoživotní interpretaci hudby v čele sborů, smyčcových kvartet a orchestrů a také za to, že učil lidi poslouchat hudbu a rozumět jí. A to vše ve volném čase a zadarmo. Ocenění za celoživotní uměleckou práci by bylo nejen poděkováním za ni, ale také alespoň částečnou satisfakcí za křivdy, které na něm minulý režim napáchal," dodává Dáša Pluhařová.

Již jako student berounského gymnázia hrál Zdeněk Trnka ve studentském kvartetu. Po ukončení studií a po svatbě se přestěhoval do východních Čech, kde se stal představitelem aktivního hudebního života. Založil úpické smyčcové kvarteto, vedle toho spolu se Z.Šumníkem 30 let řídil smíšený pěvecký sbor Foerster-Smetana. Když nedirigoval, ve sboru zpíval především sóla. Jedním z největších počinů tohoto souboru bylo nastudování sborů Rusalky, na jejíž provedení pak do Úpice přijeli zazpívat sólisté Národního divadla. Devět let vedl orchestr a sbor v Hostinném, dodnes vede úpický kostelní sbor.

Nutné je také říct, že Zdeněk Trnka hudbu hlavně komponuje. Má za sebou rozsáhlé dílo, jehož vrcholem jsou tři opery, Večer Tříkrálový (podle Shakespeara), Dáma skřítek (podle Calderona). Třetí z nich, Atlantida na vlastní libreto podle V. Nezvala je dokonce s další instrumentální sólovou, orchestrální a písňovou tvorbou zařazena do knihovny fakulty kompozice na Tokyo College of Music na Universitě v Japonsku.

Přítel Seifert

Trnkovým občanským povoláním byla výuka českého jazyka a hudební výchovy na středních školách. Zhudebňoval vybrané texty českých básníků, texty biblické, upravil spoustu lidových písní. Za zmínku stojí kantáta Český sen na text J. Kainara, cykly písní na texty Nerudy, Vrchlického, Skácela, Hory, ale v první řadě písně na texty jeho osobního přítele, Jaroslava Seiferta.

Zhudebněné verše Jaroslava Seiferta jsou nyní obsahem připravovaného projektu, který vyvrcholí 25. nebo 26. září ve Společenském centru Uffo. Jen pro zajímavost, tento projekt byl představen na One Young World konferenci v Pittsburghu v USA v říjnu minulého roku, což je konference mladých leaderů ze 170 zemí světa, a to prostřednictvím dokumentaristky Karin Venhauer, účastnice summitu za Českou republiku.

Zdeněk Trnka stále aktivně diriguje a zpívá ve sboru pro Československý Husitský kostel v Úpici. Také pořádá veřejné přednášky o Jaroslavu Seifertovi, kde většinou recituje mistrovy verše.

Program sjezdu rodáků 8. června 2013

• 9.30 – 10.30 registrace účastníků na hřišti u OÚ
• 10.30 – 11.15 společné focení na hřišti u OÚ
• 11.15 – 11.30 slavnostní zahájení na hřišti u OÚ
• 11.30 a 12.30 vystoupení dětí z mateřské školy na hřišti u OÚ
• od 13.00 rozkrájená pohádka o Zlatovlásce v MŠ
• od 14.30 vystoupení žáků ZUŠ Úpice na hřišti u OÚ
• od 13.30 projížďky na koňském povoze na parkovišti – střed obce (asi  do 17.00 podle zájmu účastníků)
• od 17.00 taneční zábava v hospodě u Müllerů
• po celý den Den otevřených dveří Mateřské školy v mateřské škole

Ve společenské místnosti obecního úřadu:
• obrazy Josefa Vika – se suchovršickou tématikou
• kroniky
• fotografie z rodinných alb

Ve staré hasičské zbrojnici:
• Co umíme vyrobit vlastníma rukama – výrobky z tvůrčích dílen

V nové hasičské zbrojnici:
• výstava Sboru dobrovolných hasičů

Občerstvení zajištěno. Na hřišti budou stánky s občerstvením, v hospodě u Müllerů teplá jídla.