Manažerem centra se stal Aleš Vaníček, specialistou pro rozvoj regionu Jan Horník, jinak tajemník Městského úřadu Hostinné, kde je i sídlo centra. „Projekt je vypsaný na čtyři roky, financování zajišťuje Svaz měst a obcí z prostředků unie," podotkla předsedkyně svazku Dagmar Sahánková.

„Prvním praktickým úkolem je pomoc při výkupech a směnách pozemků plánované Labské cyklotrasy v úseku Hostinné Klášterská Lhota Kunčice. Opětovně jednáme s vlastníky, což má vyústit v podpisy smluv o prodeji či směnách potřebných pozemků," zmínil Aleš Vaníček.

Svazek uspěl s žádostí o dotaci a Královéhradecký kraj schválil 1 890 000 korun na projektovou dokumentaci, výkupy pozemků a stavební úpravy. „Ukončení projektu je ale k 30. listopadu 2017 a čas v těchto případech letí hodně rychle, je proto třeba s tím pohnout," dodal Aleš Vaníček.

Další aktuální záležitostí jsou Kotlíkové dotace. Královéhradecký kraj pro druhé kolo uvolnil 98 milionů a bude tak moci uspokojit zhruba 800 žadatelů. „Na stránkách svazku www.sohl.cz jsme umístili souhrn základních informací i kontakt na osobu, která může poradit s vyplněním žádosti a ostatních potřebných dokladů, včetně podání. Nutno podotknout, že žádost o Kotlíkovou dotaci není příliš složitá a možnost získání peněz je reálná," upozornil Aleš Vaníček.

Třetí směr činnosti je zaměřený na obsahovou správnost vyhlášek, úřední desky a dalších povinných náležitostí webových stránek obcí. „Výsledkem bude sumář doporučení pro jednotlivé starosty, co, kde a jak doladit. Na to bude plynule navazovat i obecná část, kdy pro obce připravíme doplnění dalších částí internetových stránek (historie, zajímavosti pro turisty, fotogalerie), která snad pomůže zvýšit informační rozsah," řekl Jan Horník.

Svazek obcí Horní Labe:

Vznikl v roce 2003 a tvoří ho sedmnáct obcí: Čermná, Dolní Branná, Dolní Dvůr, Dolní Kalná, Dolní Lánov, Dolní Olešnice, Horní Kalná, Horní Olešnice, Chotěvice, Klášterská Lhota, Kunčice nad Labem, Lánov, Prosečné, Rudník, Strážné a města Hostinné a Vrchlabí.

Za cíl si klade společné prosazování zájmů, zejména při budování infrastruktury, rozvíjení cestovního ruchu, podnikání, školství, zdravotnictví i společenského života a realizace společných projektů obcí podél řeky Labe. Sídlo má v budově Městského úřadu Hostinné a jeho předsedkyní je Dagmar Sahánková.

Sedm desítek Center společných služeb vzniklo v České republice na základě projektu Svazu měst a obcí ČR. To při Svazku obcí Horní Labe má být zaměřené na podporu starostů malých obcí. Například při získávání dotací, koordinaci společných projektů, jednání s úřady i občany, právním poradenství, prosazování společných zájmů apod.