„Spolupráce v rámci svazku fungovala dlouho a svůj účel splnila. Nevidím už ale další smysl v tom, abychom pokračovali jako právní subjekt,“ říká k současné situaci starosta Miroslav Vlasák. „Samozřejmě pokud půjde o řešení některých regionálních problémů, klidně se sejdeme, ale nemusíme kvůli tomu mít a spravovat veškerou agendu, která je s činností svazku spojená,“ dodává. V současné době běží právní kroky vedoucí ke zrušení včetně majetkového vypořádání.

„V poslední době byla aktivita svazku téměř nulová. Vznikl hlavně proto, aby se dosáhlo na granty, jejichž prostřednictvím jsme pro obce získali nejrůznější vybavení. Takže svůj účel to splnilo, na druhou stranu už nebyl důvod nesouhlasit s jeho zrušením,“ potvrzuje starosta Královce Horst Anders.

Žacléř ale nezůstává v regionálním dění solitérem a již se stal členem Svazku obcí východní Krkonoše. Geografickou polohou tam patří, stejné s ostatními členy jsou i základní cíle a zájmy „Vstup se uskutečnil po vzájemné dohodě, uvažoval jsem o tom již delší čas. Svazek má profesionální zázemí a velmi dobře funguje. Když jsme tenkrát zakládali Žacléřsko, tak ale ještě neexistoval,“ dodává Vlasák. Dalšími členy jsou vedle Trutnova ještě Mladé Buky, Černý Důl, Janské Lázně, Svoboda nad Úpou, Horní Maršov, Malá Úpa a Pec pod Sněžkou.

„Žacléř nedílně patří do východních Krkonoš , už proto, že je delší čas zapojen do projektu Krakonošovo království, který má pozvednout turistický ruch v celé oblasti. Teď se stal zcela právoplatným členem a zapojil se již do nově připravovaných projektů,“ potvrdil manažer svazku Radek Etrych. Zároveň může město Žacléř bezplatně využívat materiální vybavení Svazku obcí východní Krkonoše. „Máme například velké párty stany, mobiliář, v současné době běží projekt na získání ozvučení a podobně. Zástupce města navíc má nyní spolurozhodovací právo stejně jako ostatní členové,“ doplnil manažer Radek Etrych.