Astronomové profesionální i amatérští, se neustále potkávají se světlem při dvou zcela odlišných účincích.

„Zatímco světlo, kterým září nebeské objekty, umožňuje prohlubovat poznání o vesmíru, jiné světlo, které je produktem technické civilizace, hrubou silou činnost toho prvního blokuje a přebíjí," podotýká odborný pracovník úpické hvězdárny Richard Kotrba.

Světlo zasahuje téměř do všech lidských činností a proto byl letošek valným shromážděním OSN vyhlášen Mezinárodním rokem světla a technologií na něm založených.

V souvislosti s tím se letos bude konat množství akcí, z nichž některé proběhnou i v rámci činnosti hvězdárny úpické. „O tom, že nadmíra nočního umělého osvětlení fyzicky škodí nejen různým nočním tvorům ale i lidem, toho bylo napsáno už hodně. Astronomové, až na ortodoxní výjimky, nejsou však žádnými zapřisáhlými odpůrci nočního umělého osvětlení jako takového. Koneckonců svit Měsíce v úplňku je natolik intenzivní, že žádného umělého osvětlení není k mnoha činnostem vůbec třeba. Naším cílem bude během Roku světla, mimo jiné, ukázat a vysvětlit, že používat noční osvětlení je možné i takovým způsobem, který nic neubere na jeho použitelnosti a přitom může být mnohem šetrnější k přírodě, lidem a samozřejmě i astronomům. A že není principiálního rozdílu mezi třeba chemickým a světelným znečištěním," upozorňuje Richard Kotrba.

Profesionální astronomové se tak už dlouho se svými přístroji stěhují daleko od civilizace a vysoko do hor, amatérští pak někam daleko za město. V Evropě však již téměř bez výraznějšího efektu. Běžnému, zejména městskému člověku pak zpravidla zůstává noční obloha pod poklopem umělého osvětlení trvale zapovězená a skrytá.