Současný stav a možný rozvoj cyklistické infrastruktury pro občany i turisty je téma otevřené diskuse, na kterou zve širokou i odbornou veřejnost zdejší radnice.

Koncepční řešení

Diskuse proběhne ve čtvrtek 30. května od 16 hodin v zasedací místnosti městského úřadu. „Z organizačních důvodů doporučujeme potvrdit svoji účast předem na e-mail: cyklodvur@gmail.com, nebo na recepci Městského úřadu Dvůr Králové osobně či na telefonu 499 318 111," upozornila Kateřina Sekyrková z kanceláře tajemníka MěÚ.

Město si uvědomuje význam potenciálu cyklistické dopravy, která stále roste. Vedle toho radnice ví o nedostatečné infrastruktury pro její rozvoj. I díky připomínkám občanů.

„Problematiku chceme řešit koncepčně a vycházet při tom z otevřené diskuse s občany, kteří kolo k pohybu po městě užívají a znají nejlépe slabá místa. Výstupy této diskuze budou použity pro zpracování koncepčního dokumentu zaměřeného na pohyb cyklistů ve městě," uvedl cíle této diskuse místostarosta Dušan Kubica.

Město ale nečeká jen na výsledky debaty, ale už některé z problémů řeší. Například možnost jezdit v jednosměrné ulici oběma směry.

„Pro zlepšení situace cyklistů připravujeme zřízení piktogramového koridoru v ulici Havlíčkova ve směru od Šindelářské věže k náměstí. Budeme hledat i další ulice, kde by šlo podobné opatření realizovat. Mohlo by se jednat třeba o Přemyslovu ulici. Takových ulic, které by splňovaly potřebné parametry, je ale v centru města minimum," informovala starostka Edita Vaňková.

Další cyklostezky

Jednou z možností, které zlepšují cyklistickou infrastrukturu, jsou cyklostezky. Ve městě se již několik let hovoří o komunikaci vedle Labe, která by vedla po Benešově nábřeží. Zpracovaná je projektová dokumentace.

„Na její kompletní realizaci není v současné době dostatek finančních prostředků. Počítáme však s jejím postupným budováním. Rádi bychom využili opravu plynovodu, kterou bude v této lokalitě realizovat RWE. Akce by měla začít již v letošním roce, a to od kruhového objezdu směrem k lávce. Jednáme také o možnostech vybudování cyklostezky při připravované rekonstrukci ulice 28. října směrem k vlakovému nádraží," doplnila informace starostka Edita Vaňková.