V kategorii Nejlepší firma příhraničí získala sošku Świdnického Gryfa Barbora Petrů, která v Trutnově navrhuje a vyrábí oblečení pod značkou Baja Design.

V kategorii Osobnost příhraničí byl za své aktivity oceněn historik a pedagog Vladimír Wolf. „V roce 1993 byla založena Kladská komise, která do dnešní doby publikovala, mimo jiné, dvanáct Kladských sborníků mapujících historický, kulturní, průmyslový i přírodovědný odkaz česko-polského příhraničí. Ve sborníku nalezneme články českých, polských i německých vědců, učitelů, archivářů apod., a především trutnovského historika Vladimíra Wolfa,“ vysvětlil trutnovský starosta Ivan Adamec. „Česko-polské vztahy jsou tady na velmi dobré úrovni a město Trutnov se do mnoha projektů také zapojuje. Před rokem jsme dokonce oslavili dvacet let partnerství se Świdnicí,“ dodal starosta.

Swidnický Gryf mají Bára Petrů a Vladimír Wolf.Zdroj: MěÚ Trutnov

Ceny města za rok 2018
V Hankově domě převzali laureáti Ceny města