Náklady ve výši 480 tisíc korun si vyžádala oprava varhan v kapli sv. Tekly na Babí u Trutnova, přičemž pokrytí investičních nákladů zajistilo město. Hudební nástroj se nyní může představit v plné kráse. Varhanáře a restaurátora Jiřího Červenku z Jakubovic u Lanškrouna stál spoustu práce.
Varhany před časem napadl dřevokazný hmyz, takže bylo potřeba zabránit jejich další destrukci. „Varhanář vyměnil vzdušnice, trakturu a vzduchové rozvody včetně některých píšťal či klaviatury. Součástí opravy se stala i rekonstrukce původního uspořádání hracího stolu," přiblížila mluvčí města Michaela Dědková.
„Varhany jsou zrekonstruovány do původní podoby z počátku 20. století a návštěvníci si tak budou moci vychutnat ničím nezkreslený původní zvuk," vysvětluje starosta Trutnova Adamec. „I malé církevní stavby jsou pro region důležité. Jsou po desetiletí součástí našich životů a nyní mohou plnit novou společenskou roli. Věřím, že se opravená kaple stane místem pro pořádání koncertů nebo setkávání místních obyvatel," dodal k novince starosta. Připomněl, že město se rekonstrukcím věnuje postupně a systematicky. Před dvěma lety například nechalo opravit kapli ve Studenci.
A v jakém stavu se nachází zmíněná kaple sv. Tekly? Do roku 1990 byl objekt v havarijním stavu. Postupně byla opravena střecha, proběhly sanace vlhkosti, přeložení dlažby, oprava fasády a renovace mobiliáře. Loni nechalo město zrestaurovat obrazy a dokončit zmíněnou rekonstrukci varhan. Letos bude kapli a novému zvonu, který byl v prosinci odlit ve zvonařské dílně, požehnáno a objekt začne sloužit veřejnosti.