„Je to stěžejní dokument, který poslouží i jako podklad pro žádosti o dotace,“ upozornil starosta Jiří Špetla. V současné době se již například projektují tři bezpečné přechody pro chodce s ostrůvky a osvětlením. „Jeden by měl přibýt u mostu, kde chodí hodně lidí k autobusovému terminálu, další u bývalé Rýchorky a třetí na Pietteho náměstí,“ přiblížil starosta.

I když se Svobodským podařilo prodat lesy za 21,5 milionu korun, musejí peníze vynakládat rozumně a spoléhají na eventuální dotační tituly. „Budeme hlavně nuceni opravit školní jídelnu, která je v havarijním stavu. To je záležitost která se nedá odkládat. Už jsme vypsali poptávkové řízení na projekt rekonstrukce, nechali jsme vytvořit technickou dokumentaci a rozeslali ji třem firmám,“ dodal Jiří Špetla.

Stěžejním bodem v celém plánu rozvoje je scelení sportovišť do jedné lokality, tedy stávajícího městského stadionu a situovat tam možnosti ke sportovnímu vyžití. „Chceme vybudovat novou tělocvičnu, víceúčelové hřiště, vytvořit prostor pro konání akcí města i pro případné umístění softbalového hřiště. Vše bude projednáváno jednotlivě, ale tělocvična je na řadě jako první,“ informoval Špetla a doplnil, že již v tomto roce chce město zahájit projekční práce na její výstavbu a do jara příštího roku získat stavební povolení. Realizace je v plánu do roku 2014. K výstavbě víceúčelového hřiště má pak město v úmyslu zažádat o dotaci Nadaci ČEZ v rámci projektu Oranžová hřiště.

Rozhodnuto je také o vyřešení neutěšeného stavu budovy bývalého kina.

„Moje kancelář, která je situována v patře tohoto objektu, bude přesunuta do jiných prostor v budově úřadu. Připravujeme demolici chátrající šatlavy za úřadem, kde vzniknou parkovací místa pro naše zaměstnance. Pak bude bývalé kino uvolněno a můžeme se rozhodnout, jak s ním naložit. Hasiči, jimž ještě donedávna sloužilo přízemí kina jako zázemí, jsou provizorně umístěni s technickými službami v areálu Aralu. Podařilo se nám však koupit pozemek v Lázeňské ulici, kde vlastníme další pozemky, celkem je to zhruba 600 metrů čtverečných. Tam zahájíme projektové práce za účelem vybudování zázemí pro obě tyto instituce.

Společně s městem Kamienna Góra bychom situaci rádi vyřešili v rámci Euroregionu Glacensis a pokusili se získat peníze z projektu přeshraniční spolupráce,“ nastínil další záměry starosta Špetla. Město chce též podpořit eventuální stavbu rodinného bydlení a vytvořit pro ni podmínky v lokalitě Nový Svět. Součástí plánu rozvoje je péče o vzhled Svobody. „Počítáme se vznikem parku na Pietteho náměstí a chystáme se společně s Janskými Lázněmi vytvořit několik zastavení s lavičkami a zábavnými prvky při cestě do lokality U muchomůrky,“ uzavřel starosta Jiří Špetla.