Na zelené louce, kousek od centra vedle staré tělocvičny a obecní hospody, vybudují Bernartice sportovní halu. Obec u Trutnova, kde žije 841 obyvatel, ji chce začít stavět ještě v letošním roce. Příznivé vyjádření o poskytnutí dotace od Národní sportovní agentury (NSA) by mělo přinést Bernarticím klíčových 40 milionů korun, obec doplatí ze svých prostředků 20 milionů. Výstavba haly je vysoutěžená za 60 milionů korun. Stavět by se měla dva roky.

„Musíme začít stavět letos, aby nám nepropadlo stavební povolení,“ upozornil starosta Bernartic Radek Hojný. „Národní sportovní agentura nás informovala o přidělení dotace 40 milionů. Organizujeme kroky k doložení potřebných dokumentů ve spolupráci s Tělovýchovnou jednotou, která je žadatelem. Je to obrovský úspěch,“ poznamenal starosta.

Škola nemá tělocvičnu

Bernartice potřebují sportovní halu především kvůli školákům a sportovní organizaci. Škola nemá vlastní tělocvičnu ve svém areálu, k dispozici má pouze sto let starý historický sál staré tělocvičny, který je hygienicky a prostorově nevyhovující. Nová hala vyroste vedle něj.

„Sportovní halu potřebujeme pro školu a tělovýchovnou jednotu (TJ). Veřejnost má o sportování velký zájem. Doufáme, že se vše povede zrealizovat. Jsem přesvědčený, že halu ve spolupráci s TJ postavíme,“ řekl Hojný.

Současný objekt staré tělocvičny a sálu s hospodou plánují Bernartice proměnit v dalších letech na obecní společenský dům, který bude sousedit s novou sportovní halou. „Výstavbu sportovní haly na zelené louce lze označit za první etapu. Rekonstrukce původního divadelního a tanečního sálu by probíhala samostatně ve druhé etapě až poté, co bude sportovní hala postavená,“ upřesnil starosta Bernartic.

Větší bezpečí obyvatel

Významné investice ve výši 31 milionů korun směřují do vybudování chodníků od centra na konec obce směrem na Královec k hranici s Polskem. Před blížící se dostavbou polské dálnice to je jasný krok k větší bezpečnosti obyvatel. Pro Bernartice to byla priorita, žádný chodník tam dosud neměly.

„Stavba chodníku od pošty na Královec běží, jsem spokojený s firmou, která nám je staví. Jedeme podle harmonogramu, v letošním roce budou chodníky postavené,“ konstatoval Hojný. Z celkových 31 milionů korun pokryjí dotace 21 milionů. „Nás budou stát chodníky 10 milionů. Kraj nás podpořil šesti miliony, další dotaci máme ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ upřesnil.

Příští rok se objeví v Bernarticích radary, což starosta kvituje. „Usilujeme o ně delší dobu. S městem Trutnov máme domluvenou realizaci v průběhu příštího roku. Zvýšený nárůst dopravy registrujeme už teď, po spuštění polské dálnice se ještě obrovsky navýší. Chceme proto zvýšit bezpečnost, především v centru obce, kde jsou nepřehledné úseky, zatáčky, děti přecházejí přes silnici ze školy do školní jídelny. Jakmile se česká dálnice z Trutnova na hranice postaví, doprava se zklidní a radary by měly jít pryč,“ vysvětlil starosta Bernartic.