Kromě standardní první třídy otevře ZŠ V Domcích od září třídu pro prvňáky, kteří se budou vzdělávat z poloviny v angličtině, z poloviny v češtině. „Následujících pět let budeme postupně v každém dalším ročníku otvírat jednu bilingvní třídu, tudíž za pět let nabídneme tuto formu vzdělávání kompletně pro celý první stupeň. Podmínkou je samozřejmě stálá poptávka, to znamená, že se nám musí přihlásit alespoň 20 dětí na třídu,“ vysvětlila Zuzana Horáková Radová, ředitelka ZŠ V Domcích Trutnov.

O zavedení bilingvní třídy měli zájem rodiče, kteří využívají služby soukromých školek v Trutnově s výukou angličtiny. Výuka bude probíhat ve standardně vybavené třídě s interaktivní tabulí a tablety. Na výuce se bude podílet jak kvalifikovaný pedagog, tak rodilý mluvčí. V angličtině se budou učit předměty výtvarná, hudební a tělesná výchova, člověk a svět práce a informatika, a to z jedné poloviny v českém jazyce a z druhé poloviny v anglickém jazyce. Výuka v jednotlivých jazycích se bude střídat v lichých a sudých týdnech.

„Vycházíme z předpokladu, že bilingvní vzdělávání znamená nejen zvládnout obě řeči, ale také propojit obě kultury. Podle názoru některých psychologů se lidé se znalostí dvou jazyků dokáží lépe orientovat v multikulturním prostředí, jsou tolerantnější a výrazně kreativnější. Dvojjazyčnost také prokazatelně zvyšuje mozkovou efektivitu a posiluje kognitivní funkce mozku. Zlepšuje myšlenkové procesy paměti, koncentraci, pozornost i schopnost rychlejšího myšlení a porozumění informacím,“ popsala přínos dvojjazyčného vzdělávání Zuzana Horáková Radová.

Podle vedení města jde o dobrou myšlenku. „Přestože se angličtina na našich základních školách běžně učí, toto je přeci jen vysoce nad standardem klasické výuky cizího jazyka. Děti, které angličtina baví a učily se ji už ve školce, tak mají možnost pokračovat a zdokonalovat se v anglickém jazyce při výuce jiných předmětů. Rozšiřuje se tak nabídka vzdělávání v Trutnově velice atraktivním směrem,“ uvedl místostarosta Trutnova Tomáš Hendrych.

Zápisy k povinné školní docházce pro vzdělávací rok 2024/2025 probíhají online v termínu od 1. března do 17. dubna. Prezenčně v prostorách školy se bude konat zápis do prvních tříd 4. a 5. dubna 2024 od 14.00 do 18.00