I když brzy ráno se chodci na mnoha místech bořili, během dne se postupně situace vylepšuje. „Začínáme vždy hlavními tahy a projíždíme vše ostatní podle potřeby. To, co napadne v noci, se daří vyčistit. Když chumelí ve dne, je to horší, protože se mechanizace nemůže plést mezi lidmi, kteří po chodnících jdou,“ dodal ředitel.

Kolem jedenácté hodiny byla po nočním sněžení upravena zhruba třetina trutnovských chodníků. Novela zákona, díky níž jsou od ledna města a obce odpovědné za správu a údržbu chodníků podle Labíka lidi v Trutnově neodradila od toho, aby sami přiložili ruku k dílu. „Ti, co uklízeli vždycky, pomáhají i nadále. Jen pár jich odpadlo,“ řekl Lumír Labík.

V těchto dnech zveřejnila společnost SANEP aktuální interentový průzkum, ve kterém se vybraná skupina zhruba 9 tisíc dotázaných osob V ČR vyjadřovala k údržbě chodníků. Drtivá většina z nich si myslí, že neudržované chodníky v důsledku sněhové kalamity představují ohrožení zdraví a života. S údržbou chodníků v působnosti měst a obcí je nespokojeno více než 70 procent dotázaných.

„V Trutnově jsme zatím nezaznamenali žádné stížnosti. Děláme, co můžeme,“ řekl Lumír Labík. Nutno podotknout, že zatímco vnitrozemí se kalamita uplynulých dnů dotkla výrazně, Krkonoše pořád po sněhu volají. Pokrývka je tam stále nedostatečná. Ve vyšších polohách se výška přírodního sníh pohybuje mezi 40 až 70 centimetry.

Sjízdné jsou podle informací tiskového mluvčího trutnovské policie Udo Ertnera silnice v regionu. „Dnes přestalo sněžit, takže silnice jsou sjízdné. Řidiči ale musejí počítat s tím, že ve vysokých horských polohách se na komunikaních drží uježděná vrstva sněhu.“