„Dokonce jsme částečně ulevili libereckému úřadu práce. Z řad nezaměstnaných, kteří byli evidováni na pracovním úřadě, jsme přijmuli 37 nových zaměstnanců,“ upřesnil Milan Franko, který od Nového roku oficiálně krajskému ředitelství šéfuje.

Nevadí jim ani člověk před důchodem

Podle jeho slov se podvedlo, že i věkové spektrum je široké. Neváhali totiž přijmout i šestapadesátiletého člověka, který v dnešní době většinou patří do rizikové skupiny, co se hledání zaměstnání týká.

„Ocenili jsme zkušenosti a dovednosti, jaké potencionální zaměstnanec má například nasbírané z praxe ve státní sféře,“ vysvětlil Franko. Kromě toho doplnil, že mezi řady nových zaměstnanců se však dostali i čerství absolventi maturit nebo bakalářských studií. I tato skupina má přitom ve většině případů potíže se sháněním umístění.

Jakoukoliv snahu na poli nových pracovních míst pochopitelně vítá i Kateřina Sadílková, ředitelka Úřadu práce Liberec. „Sedmatřicet lidí, kteří nám ubyli z evidence, je pochopitelně velmi pozitivní zpráva. Jsme rádi za jakoukoliv aktivitu ze strany zaměstnavatelů, při kterých dojde ke vzniku nových pracovních míst,“ chválí Kateřina Sadílková.

Jak připomněla, obzvlášť přínosné je to v době, jako je nyní, kdy na jedno volné pracovní místo připadá sedmnáct uchazečů a míra nezaměstnanosti v Libereckém kraji je již delší dobu za desetiprocentní hranicí.

Ani platové podmínky nejsou u policie k zahození. Jak vyčíslil Milan Franko, průměr platů občanských pracovníků se těsně blíží ke krajskému průměrnému platu. Pohybuje se mezi dvaceti až jednadvaceti tisíci.

„Momentálně máme však naprosto plný stav a minimálně po dobu několika měsíců nebudeme nikoho z občanských pracovníků přijímat,“ zdůraznil Milan Franko s tím, že momentálně se hlásit na krajské ředitelství. Do budoucna však můžou se šancí počítat ti, kteří by chtěli k policii nastoupit do služebního poměru. Momentálně má krajské ředitelství podstav přibližně pětatřicet lidí.