Teplárna je od roku 1955 centrálním zdrojem tepla pro město. Ročně se odtud prostřednictvím tepelné sítě o délce 15 km dodá teplo do 240 předávacích míst. Teplárna má nové horkovodní sítě pro centrální zásobování teplem a připravuje nový ekologický zdroj tepla pro splnění budoucích emisních limitů, který bude kombinovaný na biomasu a plyn.

Nyní je jde výroba zaměřena zejména na dodávky tepla pro město, v zimním období také na výrobu elektrické energie. Pro zajištění sníženého letního provozu byl vybudován kotel s výkonem 3,2 tuny páry za hodinu a zrekonstruován stávající kotel s výkonem 7,2 tuny páry za hodinu. Ve zbylých topných měsících roku jsou v provozu uhelné kotle a turbogenerátory.