Drogově závislí v regionu se mohou podrobit testování na závažná infekční onemocnění, a to i anonymní cestou. Test provádí kontaktní centrum RIAPS, které poskytuje zdravotní a sociální služby uživatelům návykových látek.

Dva odhalené případy reaktivního testu během uplynulého pololetí jsou dostatečným argumentem pro pokračování této záslužné činnosti.

„Testujeme uživatele drog a jejich sexuální partnery na žloutenku typu B a C, dále na virus HIV a na syfilis,“ konkretizoval vedoucí centra Ondřej Čalovka. Zdůraznil také, že zaměstnanci kontaktního centra přispívají nejen k tomu, že člověk nakažený chorobou onemocnění zjistí. Hlavně ho motivují, aby se začal léčit a nešířil chorobu dál. „Chráníme tak zdraví společnosti. Uživatelé návykových látek totiž nejsou uzavřenou komunitou, která by nepřišla do kontaktu s běžnou populací. Především rizikový pohlavní styk bývá nejčastější formou, kterou je překračována hranice mezi drogovou komunitou a většinovou populací,“ upozornil Ondřej Čalovka.

Ze statistiky vyplývá, že do června provedli v RIAPSu 32 testů uživatelům návykových látek. A jak procedura testování probíhá? „Samotný screeningový test je půlhodinovou otázkou. Využívá se k němu kapilární krev z konečku prstu. Klient je už v takzvaném předtestovém poradenství informován, že pokud bude výsledek reaktivní, je nutné vyšetření ze žilní krve. Při něm dojde k potvrzení či vyvrácení podezření na onemocnění danou chorobou. Pokud vyjde reaktivní výsledek testu, a je-li to nezbytné, provádíme krizovou intervenci,“ vysvětlila postup v kontaktním centru zdravotní sestra Karolína Ubrová.