Zastupitelé schválili memorandum o spolupráci dotčených subjektů. Sbírky budou umístěné v budově bývalé textilní školy, dnes Střední školy informatiky a služeb na nábřeží Jiřího Wolkera. „Prostory jsou vhodné pro instalaci strojů, nevyžadují větší stavební úpravy, jsou přístupné přímo z ulice a objekt se nachází poblíž hlavního tahu na zoo,“ říká místostarostka města Alexandra Jiřičková.

Rozpočet projektu se pohybuje ve výši 5,5 milionů korun. Stavební úpravy budovy zaplatí Královéhradecký kraj, expoziční část a předpokládané výdaje na stěhování sbírek uhradí město Dvůr Králové.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze sbírky zapůjčí bezúplatně. „Pokud se vše povede podle plánu, měla by být expozice otevřena v létě 2019. Městské muzeum ji bude provozovat jako stálou Expozici textilního tisku, která bude navazovat na další stálou expozici Historie města Dvůr Králové nad Labem a textilního průmyslu na Královédvorsku,“ dodává místostarostka Alexandra Jiřičková.

Jediné specializované tuzemské muzeum zaměřené na historii textilu dosud sídlilo v České Skalici. Původní mimořádné a rozsáhlé sbírky zformovala Tekstilní a krajinská výstava, která se konala v roce 1936 ve Dvoře Králové. Po znárodnění textilního průmyslu v letech 1949–1953 byla expozice postupně majetkem Dvora Králové, Uměleckoprůmyslového musea v Praze a textilního podniku Tiba.

Sbírky byly uloženy v části bývalého kláštera v České Skalici, kde byla v květnu 1990 zpřístupněna muzejní expozice. Po krachu Tiby byly sbírky převedeny na Uměleckoprůmyslové museum. Po roce 2016 však muzeum v České Skalici ukončilo činnost a hledalo se jeho další využití. Nyní se vrátí zpět do Dvora Králové, někdejší bašty tuzemského textilu.