V dlouhé vsi ulicového typu jménem Horní Brusnice, která z jednoho konce na druhý měří něco přes 5 km, se totiž zachovalo přes 80 (!!) roubenek (z nichž mnohé mají boční neboli křížovou přízemní a někdy i podstřešní světničku) či špýcharů nebo stodol a my si většinu z nich alespoň zběžně prohlédneme.

Touto vsí vede většinou klesající silnice z Pecky do Dvora Králové nad Labem ve směru od SZ k JV údolím Brusnického potoka a naše procházka začíná na jejím horním konci. Na něm odbočuje ze silnice zpětně vpravo místní komunikace a vlevo nad ní v mírném snahu stojí roubenky čp. 8, 7 a 5 s roubenými bočními světničkami. Pak se dáme silnicí vzhůru kolem dvojice roubenek čp. 18 (vpravo s boční světničkou) a 19 (vlevo) k pěknému zděnému domu a hostinci čp. 23 (vpravo), od nějž vpravo dál od silnice stojí dům čp. 24 s roubenou boční světničkou a roubeným špýcharem.

Od nich již silnice klesá k domu čp. 30 s roubenou světničkou (vpravo), pod nímž začíná svou pouť Brusnický potok a kousek dál vpravo na mírném svahu stojí roubenka čp. 41, od níž se dáme ještě dál vpravo do svahu, abychom objevili zajímavou archaickou roubenku čp. 40 s lomenicí. Po návratu k silnici vidíme na opačné straně roubenou stodolu u domu čp. 43, kam se také “překulil“ Brusnický potok.

Dále vpravo stojí roubenka čp. 46 s boční světničkou, naproti ní roubenka čp. 219 s podsíní a roubenka čp. 235, pod níž odbočuje cesta vlevo k pozoruhodné roubence čp. 60 asi z roku 1780 s roubenou boční světničkou a další takovou světničku vidíme po návratu k silnici vpravo u domu čp. 62. Když se potok odchýlí trochu od silnice, vidíme mezi ním a silnicí dvě roubenky čp. 65 a 66 (obě mají lomenici a ta druhá ještě ve štítu niku) a za nimi u odbočky cesty vlevo roubenku čp. 79, mnohem zajímavější je ale naproti dále od silnice stojící usedlost čp. 80 s archaickým roubeným domem s lomenicí ve štítu a roubeným špýcharem.

Pak dojdeme k silniční odbočce vpravo na Miletín a Zvičinu (u ní vpravo ve svahu stojí zajímavá roubenka čp. 94 s boční světničkou a dvěma lomenicemi), odbočíme po „naší“ silnici vlevo, přejdeme potok a kolem sochy Nejsvětější Trojice (vlevo) a roubenky čp. 83 s lomenicí (vpravo) pokračujeme prozatím přímo do kopce silnicí na Mostek až k odbočce silničky vlevo, u niž stojí roubenka čp. 98, za ní vpravo je ještě roubenka čp. 90 a kousek dál přímo u odbočující silničky zajímavá roubenka čp. 86 z r. 1852 s lomenicí a šindelovou střechou. Od ní se vrátíme až k soše Nejsvětější Trojice a dáme se vlevo “naší“ silnicí kolem roubenek čp. 97 (vpravo) a 99 (dále za potokem) a bývalé fary čp. 1 s roubenou stodolou (vlevo) přes Brusnický potok k empírovému kostelu sv. Mikuláše z let 1842-46, ve kterém se konají časté kulturní akce, čímž jsme se octli ve středu Horní Brusnice.

Od kostela již silnice klesá výrazněji, vpravo míjíme roubenky čp. 104 dál a čp. 233 blíž u silnice, proti nimž stojí vlevo za potokem roubený špýchar u domu čp. 103. Krátce nato u domu čp. 110 s roubenou podstřešní světničkou (vpravo) se dáme místní komunikací vlevo kolem pěkného roubeného domu čp. 107 s boční světničkou a roubenek čp. 113 a 116 (odbočkou za ní vlevo bychom asi po 250 m došli k zajímavému zčásti roubenému domu čp. 126 z roku 1883 s portálem a zčásti roubenou stodolou) a pak opět k hlavní silnici, nad níž za odbočkou vpravo stojí roubenka čp. 122 a vlevo dům čp.129 s roubenou boční světničkou před a roubený dům čp. 127 s pěkným roubeným špýchárkem za potokem.

Nedaleko pod nimi na stejné straně silnice objevíme patrně nejkrásnější hornobrusnickou stavbu, kterou je velký roubený dům čp. 134 s podstřešní světničkou, podpíranou masivními podstávkami, vytvářejícími podsíň (viz přiložený snímek) a za ním se vydáme vlevo přes potok k roubenkám čp. 138 (je schovaná vlevo ve svahu), 144 a 145 s velmi zajímavou dispozicí, kde nechybí ani pavlač a dva portály. Odsud jdeme kolem roubenek čp. 148 a 155 k roubenému domu čp. 162 s roubeným špýcharem (je více vlevo) a od něj se dáme vpravo přes potok k silnici, která po chvilce “vpluje“ do železničního podjezdu pod tratí 030 v úseku Stará Paka - Dvůr Králové nad Labem a hned nato nám “nabídne“ vpravo pěkný roubený dům čp. 169 z r. 1794 s roubenou boční světničkou a dvěma lomenicemi, proti němuž stojí roubený špýchar s lomenicí.

Hned za ním stojí další pěkný roubený dům čp. 174 prakticky se stejnou dispozicí a pak trochu dál od silnice opět zajímavý roubený dům čp. 240 s boční světničkou a přilehlou zčásti roubenou stodolou. Brzy nato přichází zleva silnice od Mostku, za níž vlevo dole u potoka stojí roubenky čp. 192-3 a vpravo nad křižovatkou roubenka čp. 191 - a ty jsou epilogem naší dnešní pouti za roubenkami v jediné, ale právě na ně výjimečně bohaté vesnici!

Petr Luniaczek