Obě cesty se stýkají u Rýchorského kříže, odkud je krásný výhled na Vraní hory a do Polska s vodní nádrží Bukowka. Velkou atrakcí je také stádo skotského náhorního skotu, které tu žije celoročně.

Odtud už je Rýchorská bouda vzdálená zhruba kilometr. Objekt slouží jako Krkonošské středisko ekologické výchovy, ale v malém bufetu naleznou útočiště i cyklisté. Obě cesty jsou sjízdné i na krosových kolech, bez výraznější technické náročnosti. Je však třeba počítat s dlouhým stoupáním. Ze Žacléře se například na 6 kilometrech překonává 400 výškových metrů. Odměnou za vynaložené úsilí je ale krásná příroda a z vrcholu také jedinečný pohled na panorama Krkonoš s Černou horou a Sněžkou.

Rýchorskou boudu nechal postavit v roce 1927 Klub českých turistů. Poskytovala lepší ubytování a v dnešní jídelně byla hospoda. Pořádaly se zde taneční zábavy, hojně navštěvované obyvateli Žacléře. V poválečném období přešla bouda do správy podniku Interhotely Krkonoše. V roce 1976 ji převzala Správa KRNAP.

První boudou na hřebeni však byla roku 1892 Maxova chata, stávající na místě dnešní upravené vyhlídky. Původně výstavní pavilon ze Zemské jubilejní průmyslové výstavy v Praze roku 1891 daroval rakouskému Krkonošskému spolku majitel vystavující firmy průmyslník Max Hirsch ze Slaného. K návratu lze od rozcestí Kutná pokračovat kolem Pašovky do Mladých Buků. Zhruba pětikilometrový sjezd vede vyjma krátkého horního úseku celý po asfaltové silnici a po cestě lze zastavit u informačních cedulí naučné stezky Zlatá cesta.