Jenže rolby a skútry něco stojí, běžkaři přitom negenerují žádný přímý zisk. Dotačními penězi pomáhá Královéhradecký kraj, nutná je součinnost obcí i provozovatelů zimních středisek. Systémově ale úpravy lyžařských stop v Krkonoších, resp. v celé republice, řešeny nejsou.

Předseda Svazku Krkonoše a starosta Vrchlabí Jan Sobotka proto zaslal Miroslavu Janstovi, předsedovi České unie sportu žádost o součinnost v udržení stávající údržby a tím i podporu sportování dětí, mládeže, dospělých i seniorů. A v dopise upozorňuje na nejasný systém financování do budoucna.

„V současné době 101 subjektů (tělovýchovné jednoty, lyžařské oddíly, obce a města, lyžařské a sportovní areály) v horských oblastech České republiky nabízejí veřejnosti 3100 kilometrů běžeckých tratí. Ty jsou upravovány speciálními stroji. Podle aktuálních klimatických a sněhových podmínek najedou více než 150 tisíc kilometrů a zhruba 22 tisíc motohodin. Celková výše provozních nákladů se pohybuje mezi 40 45 miliony korun. Ke koordinaci úprav je nutná intenzivní komunikace a spolupráce v území, aby bylo možné úpravu tratí alespoň v minimálním režimu udržet.

Další prostředky jsou investovány do značení, vybavení mobiliářem a na marketingovou podporu, v odhadované výši cca 7 10 milionů. Na zajištění systému se tak ročně z různých zdrojů vynaloží 47 55 milionů korun.

Dosavadní financování značení, vybavení, marketingové podpory a samotných úprav tratí, tvořily z podstatné části veřejné zdroje jako grantové programy krajů, některých měst, peníze z Nadace ČEZ, dále finanční prostředky upravovatelů a z malé části i příspěvky samotných běžkařů. Aktuálním trendem je ale snižování příspěvků, proto je podpora běžeckého lyžování velmi ohrožena," stojí ve zmíněném dopise.

Veřejný zájem

„Běžecké tratě jsou udržované ve veřejném zájmu a z důvodu ochrany přírody horských partií. Pohyb na upravovaných tratích nemá komerční charakter, jedná se o volnočasové aktivity široké populace. Uvítali bychom zařazení podpory rozvoje a udržování tratí na českých horách do dotačního programu ministerstva školství v oblasti sportu na léta 2016 2020," dodal Jan Sobotka.