Trutnovskou Střední průmyslovou školu reprezentovali žáci třetího ročníku učebního oboru nástrojař a vedli si více než dobře. Titul nástrojař roku získal v kategorii jednotlivců Martin Brádler, v družstvech navíc průmyslováci obsadili cenné druhé místo, když Brádlera doplnil Daniel Vašata.

„Soutěž se konala v dílnách odborného výcviku Středního odborného učiliště Svitavy, každou školu reprezentovali dva žáci. V praktické části každý zhotovil výrobek podle dokumentace, hodnotící komise posuzovala funkčnost a kvalitu provedení montáže. Následná teorie zahrnovala část technologie, výpočty, technické kreslení, rozbor tolerance uložení a test odborných znalostí," přiblížil průběh učitel odborného výcviku Zdeněk Knap, který trutnovské soutěžící doprovázel.

„Z výsledků je patrné, že žáci trutnovské průmyslovky jsou dobře připraveni na blížící se závěrečné zkoušky i na přechod do profesní praxe," doplnil jejich třídní učitel Petr Karajanis.

Titul nástrojař roku zamířil na trutnovskou průmyslovku