Titul Zlatá Mateřinka se uděluje v celostátní anketě za příkladné a inspirativní působení v oblasti předškolního vzdělávání, za tvůrčí práci s dětmi, pedagogický cit, laskavost a velké srdce. Letos bylo přihlášeno 24 učitelek a ředitelek mateřských škol z celé České republiky. Kandidáty navrhují rodiče dětí z mateřinek a pedagogičtí kolegové.

Finále Zlaté Mateřinky, která je „mladší sestrou soutěže Zlatý Ámos“, se uskutečnilo v Hudební škole Yamaha v Českých Budějovicích,pro­tože organizace byla svěřena tamní MŠ Papírenská. Záštitu nad letošní akcí přijali Juraj Thoma, primátor Statutárního města České Budějovice, Jan Zahradník, hejtman Jihočeského kraje a Ondřej Liška, ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Čestnými partnery ankety jsou Nadační fond Mateřinka a Zlatý Ámos – anketa o nejoblíbenějšího učitele České republiky, jejímž posláním je především popularizace pedagogů, kteří podle hodnocení dětí, žáků a studentů významně přispívají k utváření kvalitního vztahu mezi žáky a učiteli (vychovateli), dětmi a jejich vedoucími. Podrobnosti k vítězství sledujeme.