Stavba za 163 milionů korun, na které se podílejí 50 miliony ministerstvo práce a sociálních věcí a více než 110 miliony Královéhradecký kraj, přinese výrazné zvýšení kapacity o 56 osob na celkových 156 a zlepšení kvality poskytovaných sociálních služeb. Hotová má být v červenci příštího roku. "Stavba nového oddělení je svojí velikostí, rozsahem a použitím inovativních prvků v sociálních službách pro zdejší zařízení naprosto výjimečná," řekl ředitel Domova důchodců Tmavý Důl Antonín Stanislav.

Populace Královéhradeckého kraje výrazně stárne. Podle indexu stáří naroste do roku 2026 počet obyvatel starších 80 let v kraji o 10 tisíc a obyvatel starších 65 let o 20 tisíc. Situaci s očekávaným stárnutím populace a současným zvyšujícím se zájmem a poptávkou po službách pro seniory řeší krajský úřad investicemi do domovů důchodců. „Královéhradecký kraj disponuje přibližně 2500 lůžky v zařízeních určených pro seniory. Pro zachování dostupnosti této služby je potřeba do roku 2026 vybudovat dalších téměř tisíc nových lůžek,“ upozornil náměstek hejtmana Vladimír Derner, odpovědný za oblast sociálních věcí.

Aktuálním příkladem takové investice je výstavba nového objektu Domova důchodců v Tmavém Dole na Trutnovsku. Kraj má rozpracované také další investiční projekty. Na přelomu června a července se rozhodne o tom, kdo postaví zcela nový domov důchodců v Žacléři. Chystá se výstavba v Opočně, připravené jsou projekty na řadě dalších míst regionu, včetně modernizace a výstavby v areálu Barevné domky Hajnice za více než 100 milionů korun, kde poskytují pobytové sociální služby lidem s mentálním postižením.

Domov důchodců v Tmavém Dole čeká modernizace.
V Tmavém Dole vyroste nový domov důchodců za 125 milionů korun

"Podle analýz dojde v kraji ve srovnání let 2017 a 2026 k nárůstu počtu osob starších 80 let o 145 procent, u osob starších 65 let o 117 procent. Je proto nezbytně nutné stavět nová lůžka pro seniory," doložil nutnost investic statistickými údaji ředitel Domova důchodců Tmavý Důl Antonín Stanislav.

Zařízení, které vede, poskytuje nyní služby 100 klientům: 84 seniorským a 16 osobám se zvláštním režimem, trpícím stařeckou, Alzheimerovou a ostatními typy demencí. "Zájem o poskytování pobytových služeb každý rok stoupá, obvykle evidujeme mezi 80-130 žádostmi, což výrazně převyšuje naše možnosti. Jakmile bude nová budova dokončena, během několika týdnů budeme obsazení," potvrdil ředitel poptávku.

Lůžka pro seniory

Třípatrový dům prvního oddělení v Tmavém Dole bude hotový v červenci příštího roku. Místo mu uvolnila demolice stávajících budov prvního oddělení a budovy kanceláří, místo kterých vznikne objekt obdélníkového tvaru. Centrální část bude třípodlažní, ubytovací křídla dvoupodlažní.

Město Trutnov ve středu ráno obdrželo od zaměstnanců Domova důchodců Tmavý Důl 100 kusů roušek, které ušily zaměstnankyně domova.
Strážníci dávají roušky lidem žijícím na ulici. Město získalo dar z Tmavého dolu

"Poskytováním všech sociálních služeb, také i poradenstvím a pomocí při obstarávání osobních záležitostí, chceme pro naše klienty zajistit důstojné a bezpečné prostředí, ve kterém se cítí dobře. Stavba nového oddělení je svojí velikostí, rozsahem a použitím inovativních prvků v sociálních službách pro zdejší zařízení naprosto výjimečná," nastínil Antonín Stanislav.

Mezi inovativní prvky budou patřit například moderní stropní zvedací systémy umožňující snadnou manipulaci s klienty, kinect senzory na rehabilitační cvičení, které snímají pohyb lidského těla nebo cloudové služby pro monitoring stavu pacientů.

Kraj začne stavět na jaře v Žacléři domov důchodců blízko náměstí v místě bývalého hornického učiliště.
Žacléř chce ukázat lepší tvář, přestaví náměstí. Ve městě vyroste domov důchodců

„Potřebujeme nejen zvyšovat kapacity sociálních zařízení, ale také dbát na komfortní potřeby klientů. Výstavbou zcela nového oddělení v Tmavém Dole dojde k zásadnímu zlepšení kvality poskytovaných služeb. Půjde o špičku v oblasti pobytových sociálních služeb,“ dodal náměstek hejtmana Vladimír Derner.