„Bezemisní vytápění závodu v Trutnově představuje další milník při naplňování našeho závazku do roku 2030 dosáhnout uhlíkové neutrality,“ uvedl ředitel Siemens NST Trutnov Lukáš Adamec. „Od roku 2018 využíváme výhradně zelenou elektřinu, mezi roky 2019 a 2023 jsme její spotřebu dokázali snížit o 23 procent. Vedle bezemisního tepla v současnosti zavádíme také systém pro řízení spotřeby energií, který vedle elektrické energie sleduje také spotřebu stlačeného vzduchu. S využitím moderních technologií dosáhneme optimální energetické efektivity a ušetříme 5-15 procent energií,“ upřesnil Adamec.

Jeden z tunelů na trase D11 mezi Trutnovem a Královcem vznikne v Poříčí.
Firma z Metrostavu blokuje začátek stavby D11 kvůli Polákům. Vysvětlila proč

„Během čtyř měsíců jsme do země položili téměř kilometr předizolovaného potrubí, vybudovali 350 metrů vnitřních rozvodů, revizní šachty a dva výměníky, celý teplovod jsme napojili na stávající topný systém uvnitř závodu. Rezervovaná kapacita 550 kW dálkového tepla nahrazuje současné vytápění kotli na zemní plyn,“ přiblížila projekt Jana Podoubská, ředitelka oddělení správy nemovitostí českého Siemensu. „Celý nový systém vytápění řídí a monitoruje inteligentní systém Siemens Desigo, který zajišťuje efektivní a flexibilní využití tepla,“ dodala.

Bezemisní teplo do závodu dodává Elektrárna Poříčí, která spolupracuje s řadou firem a lokálními podnikateli, zemědělci a lesníky na zajištění udržitelných zdrojů biomasy. Jde o organický materiál, jako jsou dřevní štěpky, zbytky z lesního hospodářství nebo energeticky využitelné zemědělské odpady. Získaná biomasa se v elektrárně co nejefektivněji spaluje a teplo se následně rozvádí do okolních oblastí. Spalováním biomasy se uvolňuje pouze tolik uhlíku, kolik by vzniklo přirozeným rozkladem rostlinného materiálu, a dodané teplo je tak CO2 neutrální.