Nejen o Nádražní ulici se jednalo na posledním zastupitelstvu města. Podobně jako jinde, se turnovští zastupitelé zabývali otázkou nejdůležitější, a to stavem městské kasy. Rozpočet města na rok 2015 je koncipován jako vyrovnaný. Příjmy jsou předpokládány ve výši 321.256 tisíc korun, běžné výdaje ve výši 248.192 tisíc korun, kapitálové výdaje jsou 155.464 tisíc korun. Rozdíl mezi příjmy a výdaji tedy představuje 82.400 tisíc korun.

V letošním roce se celkové zadlužení města sníží o částku 23.506 tisíc korun (splátky úvěrů), během t. r. je zde předpoklad navýšení o přijetí nového dlouhodobého úvěru ve výši 30 milionů korun na investice (výstavbu areálu Maškovy zahrady). Pak by zadlužení činilo 112.985 tisíc korun. Jde o dlouhodobé úvěry.

Návrh rozpočtu zastupitelé podrobně prodiskutovali na uzavřeném pracovním jednání, takže vlastní projednávání bylo poměrně klidné.

Nepodaří se zasíťovat pozemky

Jak poznamenal starosta Tomáš Hocke, trápí ho, že se asi letos nepodaří zasíťovat stavební pozemky na Hruštici, chybí peníze na větší opravy městských komunikací či na školy, nicméně je přesvědčen o tom, že i při souběžné stavbě „Maškovky" se může město nerušeně rozvíjet. Během diskuse se hlasovalo o pořízení hlasovacího zařízení, ale návrh neprošel.

Zajímavou novinkou je plánovaný přesun vánočních trhů zpět na turnovské náměstí. Vloni se přesunuly do Skálovy ulice. Návštěvníci jsou rozděleni na příznivce nové varianty s pódiem u Kamenářského domu v areálu muzea a odpůrce, kteří by chtěli hlavně pódium a většinu stánků vrátit do centra ke kašně. Tam je podle nich lepší sváteční atmosféra a ani doprava na náměstí nevadí. Podnět na jednání přinesl zastupitel Jiří Mikula, který současně navrhl návrat trhů na náměstí Českého ráje.

Místostarostka Petra Houšková přiblížila stanovisko kulturní komise a spolupracujících organizací. Všichni se přiklánějí spíše k loňské variantě. Ta počítá s rozšířením stánků na náměstí. Trhy by se měly přitom konat jen v pátek a v sobotu. Zastupitelé Jaromír Frič, Eva Kordová a Michal Loukota se vyslovovali pro návrat pódia na náměstí. Podpořila je i bývalá starostka Hana Maierová, které se nelíbilo, že náměstí bylo vloni „mrtvé". Nakonec se pro návrat pódia na náměstí ke kašně vyslovilo devatenáct zastupitelů. Stánky by měly být i ve Skálově ulici.

(char)