V Kulturním klubu v Malých Svatoňovicích studenti převzali absolventské diplomy. Jak uvedl Jiří Orsák, starosta Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje, hasiči se během studia zaměřili na požární ochranu, ochranu obyvatelstva, počítačové dovednosti, rétoriku, psychologii vedoucího funkcionáře a další obory. „Jedna část studia byla také věnována Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, konkrétně stanovám, jednacímu řádu a dalším náležitostem,“ podotkl Jiří Orsák.

Jedním z absolventů univerzity se stala Jarmila Zelinková z SDH Jičín, která podotkla, že začala studovat hlavně kvůli zdokonalení v informačních technologiích. „Hasičinu dělám již 42 let, a proto jsem využila této možnosti se více vzdělávat. Poznala jsem nové lidi a uvědomila si, že to, co bylo před čtyřiceti lety, už tak vůbec není,“ uvedla Jarmila Zelinková a dodala: „V zaměstnání své poznatky nevyužiji, jelikož jsem v důchodu, ale ve sboru určitě, třeba pro řízení nebo organizaci práce.“

Ani další absolventka, Lenka Siblíková z SDH Luby u Klatov, v zaměstnání nové znalosti příliš nevyužije. „Pracuji totiž v úplně jiném oboru. Ve sboru se mi ale budou hodit,“ konstatovala.

Podle Jiřího Orsáka se jednalo o poslední běh Univerzity třetího věku při Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava. „Letošní běh je realizován jako Univerzita dobrovolného hasiče, která patří do kurzů Celoživotního vzdělávání. Univerzitu ale opět pořádáme ve spolupráci s VŠB TU Ostrava, Fakultou bezpečnostního inženýrství,“ dodal.

(mj, vod)