Ta se týkala pozic ředitelů Základní školy ve Skálově a Žižkově ulici a nového subjektu Mateřské školy a Základní školy Sluníčko, nacházejícího se v ulici Kosmonautů.

Tato škola vznikla splynutím dvou původně právně samostatných subjektů. Rada města na svém jednání 13. května rozhodla, že svůj post obhájil ředitel ZŠ Žižkova Ivo Filip a dále jmenovala ředitelku MŠ a ZŠ Sluníčko Dagmar Rakoušovou. Po velmi vyrovnaném konkurzním řízení i hlasování členů rady města, byl nakonec jmenován novým ředitelem ZŠ Skálova Michal Loukota. Ředitelé jsou jmenování s platností od 1. srpna 2013 na dobu šesti let. Rada města projednávala jmenování ředitele ZŠ Skálova téměř hodinu a půl a jednání to bylo velmi složité. Samotný starosta města Tomáš Hocke byl zastáncem změny ve vedení uvedené školy.

(njt)