„Z fyzického pohledu byla tato část projektu dosud nejnáročnější v rámci naší víc než patnáct let trvající spolupráce s NP Mkomazi,“ popisuje Jaroslav Hyjánek, který vedl tým expertů ze Safari Parku Dvůr Králové a Výzkumného institutu ochrany genofondů (VIOG). „Nasazení obojku provází vypjaté situace. Vybrané zvíře je třeba oddělit od stáda a bezpečně uspat. V takových okamžicích na vědecké pracovníky a jejich vozy sloni náznakově a v krajních případech skutečně útočí. Pro odvrácení konfliktu je nezbytné dokonale znát jejich chování a využívat všechny znalosti,“ doplňuje. Slon zasažený uspávací látkou se navíc snaží dostat co nejrychleji do bezpečí křovin. „Je třeba ho bez odkladu sledovat a velmi rychle se v krajině bez cest a silnic držet za ním. Není možné riskovat, že zvíře po usnutí bude bez dozoru lidí,“ dodává Jaroslav Hyjánek. Extrémně fyzicky náročná je i samotná manipulace s uspaným zvířetem vážícím několik tun.

Vědci obojky vybavili 3 slonice a jednoho samce. „Díky tomu vytvoří získaná data dokonalý obrázek o pohybu sledovaných jedinců a dodají řadu podrobností o jejich chování, což přispěje k poznání populace slonů populace v Mkomazi a předcházení konfliktů slonů s lidmi. Vyhodnocování dat by nebylo možné bez podpory skupiny vědců působící v našem Výzkumném institutu ochrany genofondů,“ doplňuje Jaroslav Hyjánek. Projekt byl úspěšný díky úzké spolupráci s místními rangery a personálem parku. „Jejich pomoc pří vyhledávání zvířat byla nedocenitelná. Rovněž v nejvypjatějších situacích, kdy byly konflikty se slony bránícími své druhy velmi blízko, se ukázalo jako klíčové mít s sebou lidi s dokonalou znalostí chování divokých slonů. Know how safari parku a VIOGu ve vyhodnocování získaných dat je zase mimořádně cenné pro africkou stranu. Je to oboustranně velmi prospěšný projekt, uzavírá Jaroslav Hyjánek. Jeden obojek pro slona vyjde na 4000 dolarů, safari park je pořídil z prostředků na kontě WILDLIFE.

Odborníci označili slony z více skupin tak, aby získané informace co nejvíce popisovaly realitu celé populace. Během nasazování obojků odebíral spojený tým českých expertů ze Safari Parku Dvůr Králové, Výzkumného institutu ochrany genofondů a Národního parku Mkomazi také další biologické vzorky slonů, například jejich chlupy. Odebrané vzorky pomohou výzkumu genetiky keňsko-tanzanské populace slonů nebo k parazitárním analýzám.

Tři slonice a jeden sloní samec dostali telemetrické obojky z Česka. Safari park zahájil výzkum slonů v Tanzanii | Video: Jaroslav Hyjánek

„Sloni i lvi, kteří jsou v současnosti hlavními cíli našich aktivit v Mkomazi, jsou takzvané deštníkové druhy. Tím, že pomáháme jim, pomáháme celému ekostystému a všem druhům, které tu žijí. A zcela jistě s aktivitami v Mkomazi nekončíme,“ uzavírá Jaroslav Hyjánek. „V současnosti není existence zoologických zahrad obhajitelná, pokud nesehrávají důležitou úlohu v záchraně druhů a prostředí přímo v místech jejich přirozeného výskytu. Jsem nesmírně rád, že safari park takové aktivity rozvíjí ve stále větší míře. Díky podpoře lidí se nám nyní daří realizovat sny a vize, které popsal už Josef Vágner.“

Národní park Mkomazi pokrývá přes 3200 km2 půdy na pomezí Keni a Tanzanie. S ohledem na sousedství s komplexem národních parků Tsavo East a Tsavo West jde o výjimečně důležité útočiště divoké přírody, ovšem i tady stále sílí tlak lidí a narůstají konflikty divokých zvířat s místními obyvateli. Výzkum slonů v tomto parku přímo navazuje na další aktivity safari parku ve stejné oblasti v minulosti. V letech 2009 a 2016 safari park dopravil do Mkomazi čtyři nosorožce dvourohé východní, kteří se v Tanzanii už pravidelně rozmnožují. Návrat do Mkomazi je symbolický, protože právě z oblasti sousedního Tsavo získával nosorožce a další zvířata pro Dvůr Králové před více než půl stoletím Josef Vágner. Dvorští nosorožci se tak vrátili do země svých předků. Safari park v oblasti podpořil i vakcinaci psů hyenových, kteří jsou nejvzácnějšími šelmami Afriky. Loni na podzim vybavil česko-africký tým lidí ze Dvora Králové a Mkomazi obojky vybrané lvice z několika místních smeček se stejným záměrem, jaký je u obojkování slonů.

Projekty in situ, které pomáhají chránit přírodu a zvířata přímo v místech jejich přirozeného výskytu, podporuje každý, kdo safari park navštíví. Z každé prodané vstupenky putuje 5 korun na konto WILDLIFE, které je určené právě pro podporu záchranných projektů safari parku v Africe. Na ty lze přispět i zasláním libovolného příspěvku na konto 264350610/0300.