Farní charita Dvůr Králové podpoří ze sbírky nákup materiálu a vybavení Občanské poradny, provoz nízkoprahového zařízení Střelka, kompenzační pomůcky pro handicapované klienty osobní asistence ve Dvoře a také provoz a vybavení Občanské poradny v Hořicích. V Hostinném půjdou peníze na dovybavení prádelny a provoz Charitní pečovatelské služby. Oblastní charita Trutnov se rozhodla podpořit nákup zdravotnických pomůcek pro zdravotně postižené a seniory v rámci půjčovny při Charitní ošetřovatelské službě a také na provozní náklady na osobní asistenci.

Oblastní charita Červený Kostelec, pod kterou patří i Úpice, počítá s financemi pro přístrojové vybavení, zdravotnické pomůcky a materiál pro Hospic Anežky České, vybavení pokojů a instalace odvětrávání koupelen pro Domov sv. Josefa v Žirči, dovybavení domu s pečovatelskou službou a nákup zdravotnických pomůcek pro domácí hospicovou péči.

Do ulic se v těchto dnech vydávají koledníci Jak poznáte ty pravé? Skupinku tvoří zpravidla tři koledníci v dětském věku, převlečení za bájné krále (mudrce z východu), kteří se podle tradice přišli poklonit do Betléma novorozenému Ježíškovi.

Vedoucím musí být dospělá osoba, vybavená průkazem koledníka. Skupinka chodí od domu k domu nebo koleduje v ulicích, přináší lidem radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovává je drobnou pozorností. Současně koledníci prosí o finanční příspěvek do úředně zapečetěné válcovité kasičky, opatřené charitním logem.

Například v Trutnově, Křenově–Bernarticích a Horní Malé Úpě se při loňské Tříkrálové sbírce vybralo skoro 41 tisíc korun. V Úpici více než 16 tisíc korun.