Nejvíce peněz se vybralo v Trutnově, kde lidé přispěli do 39 pokladniček celkovou částkou 137 967 Kč. V Hostinném se vybralo 79 949 Kč. Vysokou částku věnovali lidé v Rudníku, kde Tříkrálová koleda vynesla 48 158 Kč, či v Pilníkově (30 031 Kč). Přes dvacet tisíc korun se vybralo v Bernarticích, Dolní Kalné, Havlovicích, Janských Lázních, Svobodě nad Úpou a Čermné. Do Tříkrálové sbírky Oblastní charity Trutnov se zapojilo 25 měst a obcí.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2023 bude směřovat do tří charitativních služeb. "Převážná část peněz půjde na rozvoj domácí paliativní péče, která se v září 2022 oddělila od Zdravotní služby naší Charity. Vybrané prostředky budou sloužit k zakoupení potřebného vybavení pro službu," vysvětlila Lucie Poláčková, koordinátorka sbírky za Oblastní charitu Trutnov.

Domácí paliativní péče se věnuje pacientovi v terminálním stadiu nemoci nebo člověku, který se ocitl na sklonku života. Těmto lidem je díky domácí paliativní službě umožněno důstojné prožití posledních okamžiků doma se svými blízkými.

"Ze sbírky budou dále hrazena psychologická a psychoterapeutická sezení pro děti s traumatem. Nyní stát proplácí dětem maximálně 10 terapií ročně, což je v některých případech nedostačující. Naše služba Maják - Centrum náhradní rodinné péče doprovází pěstounské rodiny, poskytuje jim podporu, poradenství a odbornou pomoc. Hlavním problémem pěstounských dětí je zpracování traumat z minulosti. Stabilizování rodiny je nezbytné pro její celkové fungování," upřesnila Poláčková.

Prostředky z Tříkrálové sbírky využije Oblastní charita Trutnov také na zakoupení aktivizačních pomůcek pro seniory, které budou sloužit k upevňování motorických i psychických dovedností. Osobní asistence je službou pro osoby se sníženou soběstačností vyžadující pomoc jiné fyzické osoby. Díky této službě mohou lidé s hendikepem setrvávat v přirozeném domácím prostředí. "Je důležité, aby si i senioři potřebující každodenní pomoc udržovali své schopnosti, které pomáhají předcházet stagnaci a chátrání duševního stavu člověka," dodala koordinátorka Tříkrálové sbírky.

Tříkrálová sbírka je největší charitativní sbírkovou akcí v Česku. Na jejím průběhu se podílejí tisíce dobrovolníků. Pořadatelem sbírky je Charita Česká republika.