Výtěžek Tříkrálové sbírky na Trutnovsku využije Oblastní charita Trutnov k zakoupení nových elektrických polohovacích lůžek pro půjčovnu zdravotních pomůcek a přispěvku na zakoupení automobilu pro domácí hospicovou a paliativní péči Oblastní charity Trutnov.