V okolí bývalé točny autobusu bylo uplynulou sobotu rušno. Lidé s průvodci v rukou hledali vyznačená stanoviště, hovořili s dobovými postavami a vyzvídali odpovědi na zadané otázky. „Cesta na šichtu mi trvala zhruba dvě hodiny tam a o půl hodiny déle zpátky. Někdy jsem se ale zdržel ještě víc, to když jsem šel po cestě na pivo, nebo si mne spletli se špiónem," vyprávěl a naznačoval indicie horník Josef Kneifel, alias Jiří Bašta ze Správy národního parku.

Akce je pojatá jako setkání chalupářů a přátel Trojúdolí. Malebného zákoutí zahrnujícího Albeřice, Lysečiny a Suchý Důl, jehož historický vývoj je v mnoha ohledech podobný dění v širším regionu východních Krkonoš.

Nechyběl jeskyňář Tásler

Letos byl ústředním tématem vápenec a tak na místě nemohl chybět jeskyňář Radko Tásler. Ten musel stíhat několik stanovišť, neboť právě tato hornina tu historicky hrála důležitou úlohu. Fungovalo tu několik lomů, šachtová vápenná i kruhová průmyslová pec a najdete tu i nejrozsáhlejší krasovou oblast v Krkonoších, Albeřickou jeskyni. „Dlouhá je zhruba 250 metrů, průzkum ale stále není dokončený. Část systému je zatopená, tím je to ještě složitější. Nevíme například, kam voda z jeskyně odtéká, domníváme se, že do Polska ale jasné důkazy nejsou," připomněl Radko Tásler, který se zdejšímu výzkumu věnuje desítky let.

Albeřická jeskyně není veřejně přístupná, slouží především jako zimoviště řady netopýrů. Těmi nejčastějšími jsou vodní, velký a vrápenec malý. A právě těmto živočichům bylo věnované další stanoviště. Na jiném se příchozí dozvěděli, kdo byl kamenorolník, jaký je rozdíl mezi vápencem a mramorem či kdo byl literní učitel.

Podpora lidí z KRNAP

Hybatelem celé akce Trojúdolí – místa paměti, je Tamara Nováková. „Nejsem místní, ale jezdím sem odmalička na chalupu a přijde mi to tu úplně nejkrásnější," říká s úsměvem. „Ve škole jsem se při diplomové práci věnovala zdejšímu dění těsně před a po druhé světové válce a zájem o zdejší historii mám stále. Navíc se vždy najdou další osoby, které mi dodají inspiraci a pomohou, takže z toho může být takováhle akce nejen pro místní, ale i turisty či lidi z okolí, kterých je tu asi nejvíc. A důležitá je i podpora lidí ze Správy Krkonošského národního parku, jejichž pomoc je významná," dodává.
Akci doplnily informační stánky Správy KRNAP a Ekologického střediska Sever či komentovaná prohlídka muzea Vápenka.