Městská policie Trutnov řeší desítky oznámení a stížností ročně spojených s pitím alkoholických nápojů na veřejnosti. „Konzumace alkoholu různými skupinami občanů, která s sebou nese spoustu negativních doprovodných jevů, je problémem, který dosud neměl žádné efektivní řešení. V případech, kdy skupiny konzumentů alkoholu na veřejnosti pořádaly své dýchánky na místech, kde takové chování vadí veřejnosti, neměli naši strážníci možnost tomuto jednání nijak zabránit,“ uvádí Radek Svoboda, ředitel MP Trutnov.

Dosud byl totiž Trutnov jedním z mála měst podobné velikosti, který nijak neupravoval pití alkoholu na veřejnosti. To se změní. Trutnovští zastupitelé schválili na pondělním zasedání novou obecně závaznou vyhlášku. „Reagovali jsme na řadu podnětů nejen od městských strážníků, ale především od našich občanů. Celoplošná vyhláška by dopadla na lidi, které nemáme důvod ani potřebu postihovat, proto věřím, že zvolená forma přesně stanovených míst je vhodné řešení,“ vysvětluje Michal Rosa, starosta města Trutnova. Vyhláška zakazuje konzumaci alkoholu okolo dětských hřišť, základních škol, školských zařízení, a především pak na Jiráskově náměstí a Lípovém náměstí.

„Na vytyčených místech je s pitím alkoholu objektivní problém a naši strážníci tak mají efektivní nástroj, jak nezřízenou konzumaci alkoholu na veřejnosti nejenom závazně kdykoliv ukončit a osoby z místa vykázat, ale v případě recidivního jednání i postihnout například pokutou,“ dodává Radek Svoboda.

Vyhláška nabývá účinnosti 10. května 2024. Její úplné znění lze nalézt na webu města www.trutnov.cz v sekci Město – Právní předpisy města – Vyhlášky a nařízení.