„Město musí reagovat na změny v české legislativě a vývoj ekonomiky a ceny služeb,“ vysvětlila mluvčí trutnovské radnice Michaela Dědková.

V novém znění vyhlášky o poplatku za odvoz komunálních odpadů dochází ke zvýšení ze současných 480 Kč na 540 Kč za osobu na rok. Zároveň dojde k osvobození od poplatku občanů starších 70 let. Celkem se bude změna týkat přibližně 5400 občanů.

„K poslednímu navýšení místního poplatku za odvoz odpadu došlo v roce 2008, tedy před 12 lety. Musíme však reagovat na růst ceny služeb a energií a zvýšit tak tento poplatek,“ upozornil trutnovský starosta Ivan Adamec. Zvýšení ceny představuje 5 Kč za občana na měsíc. "Dosud občané platili 480 korun za rok, což je v současné době jeden z nejnižších poplatků ve srovnatelných městech v rámci celé České republiky," dodal starosta.

Popelářské směny měly plno práce během vánočních svátků a Silvestra. V Trutnově svezly 190 tun odpadu.
Popeláři vyjeli i na Štědrý den, lidé vyhodili kapra či peníze

Nová vyhláška o poplatku ze psů rozšiřuje okruh osob, které poplatku podléhají. „Nově sem patří cizinci, kteří zde mají trvalé bydliště. Zároveň jsme od poplatku zcela osvobodili držitele karet ZTP a ZTP/P,“ upřesnil starosta Trutnova Ivan Adamec. Nová vyhláška stanovuje, že slevu na tento poplatek mají lidé starší věku 65. Výše poplatku zůstává stejná.

Zastupitelé odsouhlasili zrušení dvou vyhlášek, které se týkaly poplatku z ubytovací kapacity a poplatku za lázeňský či rekreační pobyt. Obě tyto agendy jsou sjednoceny do jedné vyhlášky, a to o místním poplatku z pobytu. Povinnost platit poplatek z pobytu dopadá pouze na pobývající, kteří nejsou přihlášeni v dané obci, nemají zde trvalý pobyt nebo zde nejsou hlášeni ve smyslu zákona o pobytu cizinců, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců. Sazba poplatku z pobytu bude činit 20 Kč za osobu na den.

Ve vyhlášce o poplatku za užívání veřejného prostranství došlo k rozšíření osvobození od poplatku při umístění stavebního zařízení za účelem oprav budov (střecha, fasáda, okna). V nové příloze je také upřesněno území města se zpoplatněnými veřejnými prostranstvími.

Pěší zóna v centru Trutnova se začne v příštím roce měnit.
Trutnov schválil rozpočet, investovat bude do koupaliště, pěší zóny, kina