K významnému životnímu výročí jí poblahopřál starosta Trutnova Michal Rosa. V červenci by se měl rozšířit počet stoletých trutnovských občanů o dalšího jubilanta na pět.

Jana Šanderová je v trutnovském domově pro seniory v ulici R. Frimla třetím rokem. „Péče je standardní jako u každého jiného klienta. Neděláme rozdíly, jestli je někomu 80 nebo 100 let. Záleží vždy na zdravotním stavu,“ uvedl ředitel organizace Miloš Soukup.