Prezentaci škol a firem v trutnovském Uffu pořádaly Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje a Královéhradecký kraj. Na osmdesát vystavujících se všemožně snažilo přilákat pozornost budoucích studentů o rozmanitou plejádu oborů.

Mnohé školy či firmy doplnily své nabídky interaktivní formou, což pochopitelně nezůstalo bez povšimnutí. Kolik z představovaného se nakonec zúročí v počtu zájmu studentů na jednotlivých středních školách či učilištích, teprve ukáže čas.