Program zahájil setkáním s mládeží. Během hodinové besedy přiblížil necelým šesti desítkám žáků studijních a učňovských oborů Střední průmyslové školy fungování institucí Evropské unie a zabýval se také současnými problémy, které evropská osmadavacítka řeší.

Poté došlo na dotazy žáků, které směřovaly do oblasti rozšiřování unie, zavedení Eura, vztahů k Rusku a nechyběly také dotazy k aktuální události, přejezdu armády členského státu NATO přes naše území.

„Zaujalo mě, kolik dotazů studenti měli. Mile mě překvapil rozsah problematiky Evropské unie, ale i mezinárodních vztahů, o které se studenti v dotazech zajímali," řekl Poche. V doprovodu místních politiků za ČSSD Jaroslava Špačka a Marka Švába si poté europoslanec prohlédl Společenské centrum UFFO, kde se seznámil s jeho technickým řešením, financováním a činností.

Po pracovním obědě se zástupci zvolených za ČSSD do samospráv obcí a členy místních organizací sociální demokracie z okresu Trutnov navštívil europoslanec centrum RIAPS.

S ředitelkou zařízení Zuzanou Kozákovou debatoval o činnosti zařízení a problémech, se kterými se potýkají. Po prohlídce objektu poskytl trutnovskému centru RIAPS finanční dar ve výši 30 000 korun. Prostředky budou použity například na testy na přítomnost drog pro abstinující matky, které tyto testy potřebují a často nedisponují dostatečnými finančními prostředky, dále na deky, výtvarné pomůcky a další vybavení. „Podobné návštěvy mě vždy nabijí optimismem, moc si vážím těch, kteří v dnešní době pomáhají ostatním lidem, tak jako například zde v centru RIAPS," řekl na závěr své pracovní návštěvy v Trutnově poslanec Evropského parlamentu Miroslav Poche.

(njt)