"Reagujeme na podněty místních občanů. Voletinská ulice je frekventovanou komunikací, především v době konání farmářských trhů, kdy vozidla nevhodně parkují po obou stranách vozovky. Vybudováním nových stání nabídneme zejména rezidentům, ale i návštěvníkům trhů pohodlné parkování v centru Poříčí. Tím se zvýší bezpečnost a zlepší se dopravní situace v této lokalitě," vysvětlil starosta Trutnova Ivan Adamec.

Nové parkoviště nabídne 15 stání pro osobní auta a dvě stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Město tam zároveň buduje chodník pro pěší, který spojí ulici Voletinskou s chodníkem ve Sportovní ulici před panelovými domy. Dojde tam také k vybudování místa pro přecházení chodců a úpravě zpevněné plochy pro kontejnery na komunální a separovaný odpad. Stavbu realizuje společnost Repare Trutnov.