„Stávající situace v naší nemocnici po ukončení nouzového stavu je poměrně složitá,“ připustil ředitel trutnovské nemocnice Miroslav Procházka.

„Na jednu stranu jsme díky obrovskému nasazení velké části zaměstnanců relativně dobře zvládli všechna realizovaná opatření omezující riziko nákazy covid-19 v naší nemocnici. Na druhou stranu jsme se dostali do situace, kdy máme za poslední tři měsíce citelné výpadky v příjmech v řádu desítek milionů korun a rostoucí náklady spojené s výrazným zvýšením používání osobních ochranných pomůcek, dezinfekcí prostor i osob. A také zvýšené personální náklady spojené s vytvořením nových pracovišť jako je například odběrový stan či oddělení dočasně hospitalizovaných pro pacienty podezřelé z nákazy covid-19,“ popsal situaci Procházka.

Stále platí zákaz návštěv

V souladu s postupným uvolňováním stavu v České republice trutnovská nemocnice postupně ruší některá opatření.

„Zrušili jsme bariérová opatření na vstupech do nemocnice nebo jsme ukončili činnost samostatného oddělení dočasně hospitalizovaných osob. Jiná ochranná a preventivní opatření naopak zůstávají v platnosti. Jsou jimi například zákaz návštěv pacientů, provádění vyšetření na covid-19 u všech pacientů před plánovanou hospitalizací nebo průběžné, pravidelné testování zaměstnanců exponovaných oddělení, například z ARO, chirurgie, operačních sálů, ortopedie,“ upřesnil ředitel trutnovské nemocnice.

Příznivá epidemiologická situace

Nemocnice nemohla vykonávat plánované operační výkony kvůli pandemii koronaviru od 16. března do 11. května. Přesto se u některých výkonů čekací doba výrazně zkrátila. Podle ředitele trutnovské nemocnice Miroslava Procházky je to mírný paradox současné situace.

"Je obrovskou výhodou, že aktuální epidemiologická situace v regionu je velmi příznivá a doufáme, že to tak i zůstane. Mírným paradoxem stávající situace je skutečnost, že se nám u některých plánovaných výkonů výrazně zkrátila čekací doba na tyto výkony a to přes skutečnost, že jsme je v předchozích měsících nerealizovali nebo pouze v omezeném rozsahu," poukázal na nezvyklý stav.

Od začátku pandemie až dosud se objevilo na Trutnovsku pouze 25 případů koronaviru. „Část pacientů má obavy z možného nakažení v nemocnici a přesouvá tak plánované zákroky a vyšetření na podzim. Nám se tak uvolňují termíny v nejbližších týdnech a zaplňují podzimní termíny. Přání pacientů respektujeme a vycházíme jim v maximálním možném rozsahu vstříc. Na druhou stranu je potřeba uvést, že v naší nemocnici nebyl do současné doby žádný hospitalizovaný pacient  s prokázaným onemocněním covid-19,“ připomněl Miroslav Procházka a vysvětlil, že všichni noví pacienti přijímaní na plánované operační zákroky jsou testováni na covid-19.

Zaměstnanci exponovaných pracovišť prochází testováním obdobně jako zaměstnanci například v sociálních zařízeních, a to na náklady nemocnice.

Trutnovská nemocnice nadále provádí testování jak pro indikované pacienty (s příznaky, či s významnými kontakty s nemocnými), tak i z preventivních důvodů (pacienti přijímaní na plánované zákroky) a pro samoplátce. „Nepředpokládáme, že bychom v nejbližším období měli tento režim tlumit,“ řekl ředitel trutnovské nemocnice.

Kolik stojí testování

Cena laboratorního vyšetření metodou PCR je v souladu s nařízením ministerstva zdravotnictví stanovena na 1674 Kč. Cena za odběr vzorku je 82 korun.

Při požadavku o vystavení mezinárodního certifikátu o výsledku testu na covid-19 účtuje nemocnice administrativní poplatek 200 Kč. Nemocnice v Trutnově nadále poskytuje možnost vyšetření v místě žádající organizace u více než 20 testovaných, v tomto případě účtuje cestovné 15 Kč za km.

Kontakt pro objednání: Oblastní nemocnice Trutnov: 737 231 167 (v pracovní dny v čase 6.30 - 14.30 hodin).